Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsliv - Bergverk (1 - 5 av 5)

 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt det å påtvinge lokaldemokratiet et statlig pålegg om å etablere et gigantisk deponi for farlig avfall i de gamle kalksteinsgruvene i Norcem, gir et moderne eller et gammeldags deponi
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsrådens nullvisjon for plast, og hvilke miljøvurderinger det skal gjøres i forbindelse med gruveprosjekter, med henvisning til at det er gitt tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, der to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig vil bli dumpet i fjorden
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter, i forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt vern av området Ursvatnet i Brønnøy kommune er til det beste for Nordland, med henvisning til at det vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping