Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsforvaltning - Statens personalpolitikk (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Fremsatt av: Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden vil sikre at retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ikke settes til side, med bakgrunn i erfaringer fra Hallingdal, fra ledelsen for domstolene angående fremtidig organisering og lokalisering av regnskaps- og lønnsfunksjoner
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om kvifor statsråden ikkje vil ta initiativ til å endre arealnorma, med bakgrunn i at det er sådd tvil om arealnorma kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hva regjeringen vil gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker som berører statlige arbeidsplasser