Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Lokalforvaltning - Fylkeskommunenes økonomi (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Fremsatt av: Anne Sandum (A)

  Besvart: 29.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan Viken fylkeskommune skal klare å gi et fullverdig og godt tilbud til fylkets 1,2 millioner innbyggere når utgangspunktet vil være å måtte nedskalere budsjettet med ca. en kvart milliard kroner sammenlignet med hva Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i dag har
 • Spørretimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen, med bakgrunn i at varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften og samle elevene på færre og større skoler
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan redusering av midler til regional utvikling rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen