Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finanser (1 - 20 av 69)

 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om korleis finansministeren vil gripe situasjonen og redusere konsentrasjonen av makt og rikdom blant dei på toppen
 • Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor finansministeren mener det er fornuftig, etter 200 år, at vi ikke lenger skal ha en selvstendig børs i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden er enig i at lavinntektsfamilier i distriktene ville spart mer med Miljøpartiet De Grønnes forslag om 50 mrd. kr mindre i bompenger enn f.eks. Fremskrittspartiets 15 mrd. kr i innsparing
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om det kunne være aktuelt, dersom bompenger er viktig, å utrede et system med veiprising som er mer rettferdig og treffsikkert
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det skal stillast krav om samanslåing av nettselskap før ein greier ut og innfører utjamning av nettleige, med bakgrunn i uttala til NRK Sogn og Fjordane om at kraftsektoren må drivast meir effektivt før ein kan diskutere kraftutjamning
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorvidt man fortsatt ønsker å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden ser at det er etablert en monopolsituasjon og vil bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser, med henvisning til at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil rette opp i urimeligheten for tidligere NSB-ansatte, som etter å ha fått en real skattebombe i fanget med skattlegging av fribilletten, nå får beskjed om at de ikke får rabatt i skatteberegningen som andre ansatte får, en rettighet de har hatt i hele sitt yrkesliv
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor ikke regjeringen har satt av nødvendige midler til det nye museet for vikingskipene og vikingtidssamlingene i revidert nasjonalbudsjett
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens mening om lekkasjer fra statsbudsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  Besvart: 15.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiften på strøm aldri har vært høyere, og hvorfor statsråden mener det har vært riktig å håve inn stadig mer penger fra vanlige folk i avgifter, mens landets rikeste har fått store skattekutt
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at kampflyene er i ferd med å bli akkurat den prisbomben som kritikerne har advart mot, og hvorfor Stortinget først nå, i et svar på et skriftlig spørsmål etter en medieavsløring, får beskjed om at sannsynligheten for å nå styringsmålet for kampflyprogrammet nå er lavere enn før
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om att et samlet storting støtter at vi bevilger mer penger til jernbanen, men om statsministeren kan dokumentere at oppsplittingen gir bedre togtilbud til landets pendlere og reisende, og mer igjen for de pengene fellesskapet bevilger
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Fremsatt av: Geir Pollestad (Sp)

  Besvart: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorfor statsråden trenerer arbeidet med å sikre kontantbrukernes interesser, med bakgrunn i at ingen juridiske grep fra regjeringen er varslet for å stramme inn regelverket og at Stortinget har gjort det klart at retten til å betale kontant må sikres
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil foreta seg noe for å medvirke til at store, viktige idrettsopplevelser i framtiden blir tilgjengelig for alle, og ikke bare for de få, med henvisning til at store deler av rettighetene til vintersporten nå kan havne bak betalingsmur i 2021
 • Muntlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at regjeringen har gjennomført en konkurranseutsetting av alt renholdet i Forsvarets egne bygg, og hvorvidt statsråden som ansvarlig for dette er fornøyd med resultatet av privatiseringen, og overfor Stortinget kan redegjøre for den reelle gevinsten som dette har skapt
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor statsråden mener at det er riktig at arbeidsfolk som må reise langt på jobb, skal straffes med høyere skatt og økte avgifter
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor regjeringen velger ikke å fremme en stortingsmelding basert på Kapitaltilgangsutvalget, de 50 høringsinnspillene og forslagene til tiltak om hvordan man kan få en mer effektiv kobling mellom innovative bedrifter og kapitaleiere