Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finanser - Avgifter (1 - 10 av 10)

 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden er enig i at lavinntektsfamilier i distriktene ville spart mer med Miljøpartiet De Grønnes forslag om 50 mrd. kr mindre i bompenger enn f.eks. Fremskrittspartiets 15 mrd. kr i innsparing
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om det kunne være aktuelt, dersom bompenger er viktig, å utrede et system med veiprising som er mer rettferdig og treffsikkert
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  Besvart: 15.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiften på strøm aldri har vært høyere, og hvorfor statsråden mener det har vært riktig å håve inn stadig mer penger fra vanlige folk i avgifter, mens landets rikeste har fått store skattekutt
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor statsråden mener at det er riktig at arbeidsfolk som må reise langt på jobb, skal straffes med høyere skatt og økte avgifter
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er nok avgifter for norsk drosjenæring, eller om det kommer en ny runde i neste statsbudsjett, men henvisning til at taxinæringen opplever avgiftshopp og høringsforslag om å deregulere hele næringen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden vil ta initiativ til å senke avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer, med bakgrunn i at arbeidsplasser og store investeringer i norsk bryggerinæring har gått tapt, og at gigantsentre langs svenskegrensa har rekordomsetning
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden vil fjerne subsidiane til utvinning av kryptovaluta, som er særs energikrevjande, med bakgrunn i at Skattedirektoratet nyleg har foreslått ei enkel og ubyråkratisk løysing for korleis dei kan fjernast
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan statsråden vil sikre rutetilbudet i distriktene, med bakgrunn i at avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy for fly med få seter som flyr korte strekninger
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Fremsatt av: Martha Tærud (SP)

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiftene i Norge har økt kraftig siden 2013, samtidig som vi ser en eksplosjonsartet økning i subsidiert utenlandsk netthandel, og hvorvidt dette er en ønsket utvikling