Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdsel - Vegvesen (1 - 10 av 10)

 • Spørsmål ved møtets slutt fra Sverre Myrli (A) til stortingspresidenten

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 04.06.2019

  Besvart: 04.06.2019 av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

  Om at presidentskapets flertall, etter anmodning fra regjeringspartienes representanter i transportkomiteen og involvering fra statsministeren, har vedtatt å utsette behandlingen av to bompengesaker fra 5. til 19. juni, slik at de ikke behandles samme dag som FrPs krisemøte finner sted
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden ser at det er viktig for Elverum å beholde trafikkstasjonen, med henvisning til sjokkbeskjeden om at den foreslås nedlagt, og skjer det, mister en hel region sitt servicetilbud for kjøretøy og kjøreopplæring
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at forhandlinger med staten om en byvekstavtale for Tromsø enda ikke er igang, og når man kan forvente en oppstart
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Til behandling

  Om statsråden kan bekrefte at det nå er regjeringens politikk at Buskerudbypakke 2 kan gjennomføres uten bompenger
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan akseptere Statens vegvesens holdning til lokale beslutningsprosesser, med bakgrunn i at planprogrammet kun foreslår å utrede Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren, mens Vikerkorridoren som Lier kommunestyre har vedtatt, ikke er med
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan ta initiativ til en omklassifisering av rv. 77 i Saltdal fra riksvei til europavei, som er ønsket på begge sider av grensen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å få kontroll på grensene av utenlandske vogntog for å sørge for at de har dekk og er skodd for norske vinterveier, og har bremser som funker og kjettinger hvis det blir ordentlig glatt, med henvisning til at regjeringen ikke har levert på tiltak for å sikre trygge veier
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene