Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdsel - Vegtrafikk (1 - 11 av 11)

 • Spørsmål ved møtets slutt fra Sverre Myrli (A) til stortingspresidenten

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 04.06.2019

  Besvart: 04.06.2019 av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

  Om at presidentskapets flertall, etter anmodning fra regjeringspartienes representanter i transportkomiteen og involvering fra statsministeren, har vedtatt å utsette behandlingen av to bompengesaker fra 5. til 19. juni, slik at de ikke behandles samme dag som FrPs krisemøte finner sted
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden er enig i at lavinntektsfamilier i distriktene ville spart mer med Miljøpartiet De Grønnes forslag om 50 mrd. kr mindre i bompenger enn f.eks. Fremskrittspartiets 15 mrd. kr i innsparing
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er høyreregjeringas mål å knekke ryggen på norsk taxinæring, med henvisning til at minister Dale står i spissen for en liberalisering som vil gi oss en overetablering i byene og mangel på taxier i bygdene
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om det kunne være aktuelt, dersom bompenger er viktig, å utrede et system med veiprising som er mer rettferdig og treffsikkert
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å få kontroll på grensene av utenlandske vogntog for å sørge for at de har dekk og er skodd for norske vinterveier, og har bremser som funker og kjettinger hvis det blir ordentlig glatt, med henvisning til at regjeringen ikke har levert på tiltak for å sikre trygge veier
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan prisøkningen og den økte momsen på billetter for kollektivtransport, og det varslede skattefradraget på utgifter til bompenger, bidrar til å få flere til å reise kollektivt
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden er enig i det er viktig for folkehelsen at kommunene har virkemidlene som trengs for å kunne sikre ren luft og tilrettelegging for syklister og gående, også når dette går på bekostning av privatbilismen
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene