Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Likestilling - Funksjonshemmede (1 - 8 av 8)

 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt det er riktig at pasientenes bostatus skal være avgjørende for om de får treningshjelpemidler i henhold til folketrygdloven
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om bruken av uttrykket Downs-paragrafen om abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvorvidt statsministeren mener at en slik merkelapp brukt om en nøytral paragraf som favner en mengde sykdommer, øker eller minker stigmatiseringen av personer med Downs
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet, er sammenlignbart med homofili, med bakgrunn i sammenligninger trukket til dagens abortlov
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)

  Besvart: 14.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden mener det er rettferdig at foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, mange steder må betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at det å være homofil gir ham mulighet til å forstå hvordan det er å ha Downs syndrom, og hvorvidt han mener at det er sammenlignbare grupper og et argument for å innskrenke kvinners selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet
 • Spørretimespørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Petter Eide (SV)

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil støtte SVs forslag om å lovfeste en ordning med familievikar som skal hjelpe familier med alvorlig syke og funksjonshemmede barn når det er aller vanskeligst
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å ta initiativ til at ordningen der diagnosen psykisk utviklingshemming gir mer penger til kommunene, endres, slik at statlige tilskudd gis med utgangspunkt i behov, ikke i diagnoser