Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Familie - Barnevern (1 - 6 av 6)

 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Fremsatt av: Kari Henriksen (A)

  Besvart: 29.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan statsråden vil hjelpe barna når han nå sier nei til flere øremerka stillinger i det kommunale barnevernet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 22.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp vedtaket om at man skal gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte, og hva man vil gjøre framover
 • Muntlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorvidt statsråden for barn er enig med statsministeren eller med barna, ideelle organisasjoner, barneombudet og #heierna-kampanjen, om at vi trenger flere ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden har oversikt over hvor stort behovet for stillinger i det kommunale barnevernet er nå, og hvorvidt bemanningen er god nok
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som er årsaken til at omtalen av den offentlige andel er utelatt i regjeringsplattformen, med henvisning til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen om å sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet