Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeidsliv - Arbeidsvilkår (1 - 20 av 23)

 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om Stortingets vedtak om å sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone, hva som er mandatet til utvalget, og hvem som sitter det
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil rette opp i urimeligheten for tidligere NSB-ansatte, som etter å ha fått en real skattebombe i fanget med skattlegging av fribilletten, nå får beskjed om at de ikke får rabatt i skatteberegningen som andre ansatte får, en rettighet de har hatt i hele sitt yrkesliv
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen i praksis undergraver at faste ansettelser skal være hovedregelen i Norge ved å åpne for mer midlertidighet, og hvorvidt ufrivillig deltid på 5, 20 eller 50 pst. skal være den nye normalarbeidsdagen eller om det trengs krav om at bemanningsselskapene må ansette i hele og faste stillinger
 • Spørretimespørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden ser sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i olje- og gassnæringen, og vil gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter, som over tid vil undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden mener at avsløringene om 5 pst.-kontrakter og kontrakter med lave stillingsbrøker der samme arbeidsgiver avgjør om det kan tas tilleggsarbeid hos andre, er i tråd med Stortingets intensjoner og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen gjør for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet , med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart på vegne av: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva som er regjeringens virkemidler for å få et mer likestilt arbeidsliv med rett til hele stillinger
 • Spørretimespørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)

  Besvart: 13.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen skal styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å få andelen midlertidige ansettelser i forskning og høyere utdanning ned på nivå med arbeidslivet ellers, ut over å vente på effekten av statsansatteloven, som har virket i ett og et halvt år
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om på hvilken måte statsråden vil sørge for å ivareta både de ansatte og den daglige driften i den massive omstillingen kriminalomsorgen nå står overfor
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden synes om at det er så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår innen helse og omsorg mellom folk som gjør den samme jobben, men som har ulik arbeidsgiver, henholdsvis kommersiell og offentlig
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at vi trenger en pensjonspolitikk som er for de mange, ikke for de få, og hvorvidt arbeidsministeren synes det er rettferdig at bare tre av ti i privat sektor har pensjon fra første krone i dag
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden vil ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert
 • Muntlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen har en plan for å løse den enorme utfordringen som hele landet står overfor, for å øke andelen heltidsansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva forslag det er regjeringa har jobba med dei siste 10 månadene som kan bidra til å få organisasjonsgraden opp, med bakgrunn i at det kan sjå ut som at det er både vanskelegare å vera organisert og å vera tillitsvald for organiserte i enkelte delar av dagens arbeidsliv
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt Solberg er enig i at NHO ville vært ansvarlig for å sette pasientenes liv og helse i fare ved å stenge helsepersonellet ute gjennom lockout, og om denne typen lovbrudd kan hindres på en annen måte enn gjennom tvungen lønnsnemnd