Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kultur - Frivillighet (1 - 2 av 2)

 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor regjeringspartiene stemte ned et forslag om å likebehandle frivillige på tidsavgrensede arrangement med frivillige i ideelle lag og organisasjoner og stiftelser, med bakgrunn i at arrangørene og de som jobber som frivillige nå vil komme i en svært vanskelig situasjon
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som er årsaken til at omtalen av den offentlige andel er utelatt i regjeringsplattformen, med henvisning til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen om å sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser