Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Sykehus (1 - 20 av 24)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å få et klart svar fra statsråden på om fødeavdelingen i Kristiansund vil bli nedlagt om ett år, to år, eller om den vil leve videre helt fram til et nytt sykehus står klart, som er det klare kravet fra dem som engasjerer seg for fødetilbudet på Nordmøre
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden planlegger å sette inn for å styrke grunnbemanningen i fødsels- og barselomsorgen nå før sommersesongen begynner for fullt
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden vil endre mandatet fra Helse Nord RHF, så det kan utredes en sykehusstruktur med to fullverdige sykehus på Helgelandskysten
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at planleggingen av ny sykehusstruktur på Helgelandskysten har vært en tillitvekkende prosess
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan la Helgelandssykehuset utrede en sykehusstruktur som vil gi fødende kvinner lengre vei til et fødetilbud
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til kvinner som skal få utført selvbestemt abort
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden mener det er forsvarlig å vedta nedleggelse av Ullevål sykehus, som innebærer en oppsplitting av akuttmiljøet, uten å gjennomføre en risikovurdering av hva det vil bety for beredskapen
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Fremsatt av: Kjersti Toppe (Sp)

  Besvart: 03.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden forsvarar Helse Møre og Romsdal sitt vedtak om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, og om han meiner at fødande på Smøla, som vil få tre timars reiseveg til fødetilbod, overdriv avstandsulempene
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjeringas politikk, og viss ikkje, om statsråden snarast vil komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt omfattande kuttforslag som går ut over pasienttilbodet, og om statsråden meiner at dette er måten å drive sjukehuspolitikk på, å kutte i drifta på sjukehusa og lempe kostnadene over på kommunane
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke funksjoner statsråden mener er overflødige ved Oslo universitetssykehus, som gjør at man vil trenge 500-600 færre ansatte hvis Ullevål legges ned
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at forutsetningene for finansiering av sykehusutbygginger i den økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetessykehus er realistiske og vil kunne innfris
 • Spørretimespørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hva som er statsrådens svar til de fødende kvinnene som får stor avstand til nærmeste sykehus, og som ikke får en-til-en-behandling
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt det er slik at oppstarten av Aker sykehus avhenger av at en av tomtene, etter planen nå Ullevål, blir solgt, og at prosjektet stopper opp hvis det ikke skjer
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hva som er bakgrunnen for at statsråd Høie er så sikker på det tilstrekkelige pasientgrunnlaget for traume- og akuttbehandling, gitt de foreliggende planene for Oslo-sykehusene
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om det er i samsvar med god planleggingsskikk å utarbeida ein sjukehusplan for befolkninga i Oslo utan ein avklart verksemdsplan og utan at ein følgjer statens eigen rettleiar for sjukehusbyggjeprosjekt
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan bekrefte eller avkrefte om han er rett sitert og at det åpnes for en u-sving i avtalen om at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden er trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, med bakgrunn i bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak, og at fylkeslegen i Hordaland har anbefalt politietterforskning etter et dødsfall i akuttmottaket
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan forsikre oss om at sykehusplanene i Oslo ikke medfører risiko for liv og helse, slik fagmiljøene advarer mot