Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Rettsvesen - Strafferett (1 - 2 av 2)

 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvilke tiltak statsråden vil gjøre for å sørge for at loven gjelder også for kvinner som soner på Vestlandet, med henvisning til at straffeloven slår fast at ingen skal sone under et strengere regime enn nødvendig, og at det på Vestlandet ikke finnes åpne soningstilbud for kvinner
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva regjeringa vil foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking