Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsliv (1 - 20 av 39)

 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sørge for at staten en periode bidrar ved å kjøpe flere flyavganger, slik at man øker kapasiteten rundt i hele Norge for å gjøre reisene enklere for pasienter, og ikke minst for næringslivet rundt omkring i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvilke nye tiltak regjeringen vil komme med for å sikre kriserammede virksomheter som så langt i liten grad har fått økonomisk hjelp gjennom regjeringens oppfølging av de ordninger som er etablert
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Fremsatt av: Astrid Margrethe Hilde (A)

  Besvart: 20.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan posisjonsdata fra våre mobiler selges videre til såkalte dataforhandlere, og hvilke konkrete initiativ statsråden har tatt overfor justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren for å styrke forbrukernes personvern
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvordan statsråden, i den varsla stortingsmeldinga om datadrevet innovasjon, vil ta opp at posisjonsdata fra våre mobiler selges til såkalte dataforhandlere uten at vi vet om det, og om det er aktuelt å gi incentiver til selskaper som fremmer personvernvennlige løsninger
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om at posisjonsdata blir selde i stor skala, og kva statsråden har aktivt gjort for å følgje opp og handheve personvernregelverket, og å styrke personvernet vårt i møte med ein industri som vil profittere på våre personopplysningar og vårt privatliv
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vurdert justeringer i ordningen med krisepakker for å sikre at Stortingets forutsetninger om både utbytte og husleie blir oppfylt i tiden framover
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil oppfordre det norske folk til å handle norsk og kjøpe lokalt, og gjennom det sikre arbeidsplasser og verdiskaping i nærmiljøet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvilke konkrete selskaper og sektorer statsråden ser for seg som aktuelle for statlig eierskap, med hevisning til Stortingets vedtok om å be regjeringen legge til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden ser behov for ekstraordinære tiltak for skog- og trenæringa i lys av covid-19-krisa
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at det er gjort en rekke gode tiltak for umiddelbart å møte bedriftene og arbeidstakerne med trygghet, og hvordan man nå skal kunne klare, gjennom de ulike ordningene som er etablert, å sørge for at vi igjen får aktivitet
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kvifor i all verda vi ikkje gjer det strengare for dei som er organiserte i skatteparadis, med bakgrunn i at Danmark har vedtatt at det ikkje skal vere mogleg å få krisehjelp dersom ein er organisert i skatteparadis
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at de små bedriftene kom veldig dårlig ut av kontantstøtteordningen, for egenandelen var altfor høy, og om Venstre kan være enig med Senterpartiet i at vi setter egenandelen til null, for vi trenger de over 100 000 bedriftene hvis vi skal få ledigheten ned og få folk i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden kan forventes å gi noen føringer for hvordan familieparkene eventuelt kan gjennomføre sommersesongen, med bakgrunn i at det jobbes hardt for å finne måter å redusere smittefaren på og hvilke deler som kan gjennomføres forsvarlig
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om på hvilke måter vi vil se at hensynet til miljøet vil tillegges mindre vekt, og om statsråden kan gjøre rede for hvilke titusenvis av arbeidsplasser regjeringa har sagt nei til av miljøhensyn
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at den krevende situasjonen landet står i rammer samfunnskritisk infrastruktur og norsk luftfart, og hvorvidt statsministeren vil fjerne flyseteavgiften, avgiftene på lufthavnene og redusert reiselivsmoms
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om i hvilken grad statsråden ser verdien av å opprettholde et tett og langsiktig samarbeid med regionalt næringsliv, med henvisning til at OsloMet er en viktig forskningsinstitusjon innen en rekke fagområder med stor betydning for framtidas utfordringer, der OsloMet samarbeider nært med regionalt næringsliv
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om hvorvidt statsråden er bekymret for at en avvikling av virksomheten til OsloMet på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.02.2020

  Besvart: 06.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hva som er status og planer for den ekstraordinære innsatsen som statsministeren varslet om for å ivareta Andøy-samfunnet etter nedleggelse av Andøya flyplass
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at handelsunderskuddet har økt markant hvert år under dagens regjering, og hvorvidt statsråden mener at denne utviklingen gjør Norge mer eller mindre avhengig av inntektene fra olje- og gassvirksomheten
 • Muntlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om tiltak når det gjelder Norges CO2-utslipp for å oppnå målet om 40 pst. utslippsreduksjon, og hvor mye norsk næringsliv må investere for å nå de planlagte målene