Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 18035)

 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan stadfeste at NATO har godteke total nedlegging av flyplassen på Andøya, og at ein ikkje skal ha han i bruk etter 2025, som er tidspunktet då han skal vere nedlagt
 • Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at vi handler mer i Norge enn i utlandet, med alle de positive effektene dette bidrar til, og hvorfor finansministeren ikke grep sjansen med det framlagte statsbudsjettet til å løse dette permanent, ved å sette ned avgiftene på typiske varer som vi handler i utlandet
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om det er akseptabelt å sitte stille i båten som en passiv tilskuer og se på at man tapper kysten, verftene og den maritime industrien for kanskje 20 000 arbeidsplasser allerede i løpet i 2022
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at totalkostnaden for F35-kampflyene nå er ventet å bli 20 mrd. kr mer enn styringsrammen Stortinget har lagt til grunn, og 10 mrd. kr mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med, og hvorvidt forsvarsministeren nå vil omtale det som en kostnadssprekk
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kva reiselivsministeren ser i situasjonen for reiselivet som gjer at det no, for ei næring som er svært hardt ramma av koronatiltaka, framstår som ein god idé å kutta ordningar samt å dobla reiselivsmomsen
 • Muntlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor regjeringen er så opptatt av å rasere den maritime næringen, med henvisning til at det i statsbudsjettet er lagt opp til en svekkelse av nettolønnsordningen
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at det dei siste vekene har vore mykje debatt om forskjellane i Noreg har auka, og kva finansministeren har tenkt å gjera med at dei rikaste har vorte rikare
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden er villig til å endre innretningen på ordningen, slik at midlene Stortinget har bevilget, faktisk blir nyttet for å ivareta de kriserammede virksomhetene, med bakgrunn i at vedlikeholdskompensasjon til alpinanleggene utgjør kun ca. 12 prosent av det næringen har søkt om
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 21.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan statsråden vil sikre nødvendige investeringer i ny helikopterlandingsplass ved akuttsykehuset i Namsos slik at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande ved sykehuset
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om kampen mot lovbrudd i sjømatnæringa, og hvorvidt statsråden vil komme med en sak til Stortinget som oppfølging av NOU-en om Framtidens fiskerikontroll, så Stortinget kan behandle denne viktige saken
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om kva statsråden gjer for å sikre kvalitet, ro og tillit i Helgelandssjukehuset, med bakgrunn i omfattande kritikk mot leiinga og den plutseleige stenginga av kreftkirurgien
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at Stortingets vedtatte gjennomgang av vindkraftkonsesjoner har fått null betydning i den virkelige verden, og hvorvidt Solberg mener at den manglende lydhørheten overfor lokalbefolkningen er riktig, og at den pågående raseringen av norsk natur bare kan fortsette som fram til nå
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen foreslår å kutte i elbilfordelene, og hvordan statsministeren kan være sikker på at dette grepet ikke vil påvirke elbilsalget negativt og føre regjeringen enda lenger bort fra sitt eget mål om å kutte utslippene på norske veier
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er statsministerens svar til alle dei som er ramma av regjeringas kutt i stomiutstyr, med bakgrunn i at regjeringa har sett ei grense på kor mykje stomiutstyr dei som treng det, kan få, og folk sjølve må ut med fleire tusen kroner i månaden for ein rett dei tidlegare hadde
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det nasjonale eierskapet svekkes pga. smutthull i konsesjonsloven, og hvorvidt statsminister Erna Solberg ser det som et problem at det er tyske eller kinesiske interesser som i stadig større grad er interessert i å kjøpe norske naturressurser
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke statsministeren følger opp sin egen plattform, med formuleringer om å legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring og videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk, og hva hun mener er regjeringens bidrag i statsbudsjettet til den maritime næringen midt i koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvilke signaler det sender at vi får en aktør i luftfarten i Norge som karakteriserer fagforeninger som dogmer og ineffektivitet, med henvisning til uttalelser fra konsernsjefen i Wizz Air, og hva statsministeren tenker å gjøre med dette veldig uheldige forholdet
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om statsråden kan garantere at prosjektet Statens hus blir fullfinansiert av staten og ikke blir et utlegg for distriktskommunene
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden er enig i at bortfall av takstameter kan føre til mer juks i taxibransjen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen vil innføre regler som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår langs Norges kyst og på norsk sokkel