Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Grimsrud, Anne K. (1 - 1 av 1)

 • Spørretimespørsmål fra Anne K. Grimsrud (Sp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.1995

  Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)

  Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Direktoratet for naturforvaltning fattet 12. juli 1995 vedtak om midlertidig vern av Holtefjell i Flesberg og Øvre Eiker kommune. Vil miljøvernministeren gå inn for at berørte skogeiere ytes full erstatning for tap av næringsinntekt fra første dag?" Tatt opp av Per Olaf Lundteigen