Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Bakke-Jensen, Frank (1 - 6 av 6)

 • Muntlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.02.2012

  Besvart: 29.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Om hvorvidt statsråden er riktig sitert på at SVs opptreden i rovviltpolitikken truer rovviltforlikets legitimitet, og hva han kan gjøre for å få forvaltningen av rovviltvedtaket inn på rett spor
 • Muntlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.01.2012

  Besvart: 18.01.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om hvorvidt man tolker lovverket litt for strengt når et lukket oppdrettsanlegg ikke får lov til å etablere slakteri fordi det ligger 100 meter ifra en nasjonal laksefjord
 • Muntlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.12.2011

  Besvart: 14.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om norsk produksjon av sjømat, og hvorvidt det ikke er et paradoks at selvforsyningsgraden er på under 40 pst. når statsrådens visjon er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon
 • Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.10.2011

  Besvart: 09.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om at Aker Seafoods ASA har varslet ny eiermodell for Norway Seafoods AS, og hvorvidt det vil stilles krav slik at restruktureringen ikke svekker trålernes leveringsforpliktelser
 • Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2011

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  EU har per i dag ikke et eget patentregelverk, men det ser nå ut som man klarer å etablere en enhetlig patentbeskyttelse for 25 av 27 medlemsland i EU, og det arbeides for en felles domstolordning. Norsk næringsliv har uttrykt ønske om at tilbudet også skal gjelde land som er medlem av Den europeiske patentorganisasjonen, EPO. Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser en slik enhetlig patentbeskyttelse vil få for Norge og norske bedrifter, og hvordan stiller statsråden seg til at det skal gjelde EPO?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.2010

  Besvart: 03.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om hvilke muligheter selfangstflåten har for å engasjere seg i andre driftsformer for å skape helårig drift