Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Håvik, Inger (1 - 1 av 1)

  • Spørretimespørsmål fra Inger Håvik (KrF) til samferdselsministeren

    Spørretimespørsmål

    Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

    "Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal har gitt tilslutnad til at eit nytt veg-, tunnel- og brusamband Eiksund-Berknes blir bygt. Vegsambandet vert bygt som riksveganlegg og finansiert ved bompengar. Planane ligg ferdig til behandling i Vegdirektoratet. Kva tid kan ein vente at saka blir sluttbehandla?"