Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kjerkol, Ingvild (1 - 20 av 34)

 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i dag vil erkjenne at regjeringen tok for lett på situasjonen i luftambulansetjenesten i fjor høst, og forsikre at regjeringen vil opprettholde avhjelpende tiltak så lenge den nye operatøren ikke klarer å levere en stabil tjeneste
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva helseministeren vil gjøre for landets syke eldre pasienter, og om han vil dra i nødbremsen når det gjelder tidlig utskriving og nedbygging av sykehussenger
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at det kuttes i ambulansetjenester i distriktene, og hvordan statsråden sikrer den akuttmedisinske beredskapen på en måte som gjør at den lokale brann- og redningstjenesten ikke blir stående igjen med helsetjenestens ansvar
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at de lokale sykehusene skal kunne rekruttere kvalifisert helsepersonell, når Nord universitet truer med å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos og flere studiesteder
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at karbonfangst og -lagring kunne bli en stor og viktig industri for Norge, og hvorvidt regjeringen vil innføre en klimarefusjonsordning
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil lovfeste et prinsipp om at klarer man ett barn, så klarer man to, med henvisning til at statsråden la fram på høring et lovforslag om å stramme inn retten til selvbestemmelse i abortloven, som går ut på at alle forespørsler om fosterreduksjon skal behandles i abortnemnd
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om hvorfor man ikke vil komme i gang med skolemat til norske unger, når vi vet at det er så effektivt for å utjevne sosiale forskjeller og for helsen
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseminister Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hva statsråden tenker om matgleden for eldre mennesker, når et splitter nytt sykehjem åpnet uten kjøkken, og må få maten levert i plastkontainere
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om hvilke gulrøtter eldreministeren har for å sikre eldre som trenger en heldøgns omsorgsplass, den tryggheten de trenger for å kunne leve hele livet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil lykkes med å bedre kreftbehandlingen for alle pasienter uavhengig av hvem du er, og hvor du bor, når sykehusene må kutte og utsette investeringer i utstyr og teknologi
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2018

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  18. april spurte representanten Jonas Gahr Støre statsministeren om effekten av privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg på kompetansen i vår felles helsetjeneste. Statsministeren hadde ikke oversikt over det på stående fot. Arbeiderpartiet er bekymret for at våre felles sykehus tappes for ressurser og personell, fordi private klinikker henter ut nøkkelpersonell av offentlige sykehus. Hvor mange har sluttet i fellesskapets sykehus for å begynne i privat helsevirksomhet, og hva er konsekvensene av den utviklingen?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden er trygg på at personer med alvorlige spiseforstyrrelser får den hjelpen de trenger i tide, med henvisning til unge som opplever å måtte vente på behandling i opptil et halvt år
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan innføringen av egenbetaling i sykehusene for konsultasjoner skal gjøre det enklere for unge som sliter med helsen sin, å kunne få psykisk helsehjelp eller rusbehandling
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om psykisk helse- og ruspoliklinikker over hele landet som sier de taper millioner etter innføring av innsatsstyrt finansiering, og hvordan statsråden kan skape pasientens helsetjeneste hvis sykehusene tvinges til å organisere behandlingen på en måte som sikrer inntektene
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke argumenter statsråden mener rettferdiggjør en videreføring av fritt behandlingsvalg, når vi ser at det svekker den offentlige helsetjenesten og på sikt et likeverdig helsetilbud til alle pasienter