Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hareide, Knut Arild (41 - 60 av 69)

 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2013

  Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Om hvorvidt regjeringen vil foreslå lov- eller forskriftsendring som igjen kan føre til en praksisendring i saker som gjelder asylbarn
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2013

  Besvart: 06.02.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om at statsministeren no vil opne for konsekvensutgreiing av oljeboring utanfor Lofoten, og kva for kunnskap det er Arbeiderpartiet sit med som dei miljøfaglege etatane, fiskarane eller miljøorganisasjonane ikkje har
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2013

  Besvart: 16.01.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om det er slik at når fagstatsrådar i denne regjeringa uttalar seg om leiteboring i Lofoten/Vesterålen, kan me vere trygge på at det er regjeringas politikk
 • Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.01.2013

  Besvart: 16.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Om å sikre at vi har et system for innkreving av bompenger som bilistene kan ha tillit til, og hvor pengene går til vei og ikke administrasjon
 • Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.12.2012

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I en rapport fra Riksrevisjonen 11. desember 2012, jf. Dokument 3:5 (2012-2013), kommer det fram at det har vært en betydelig økning av driftskostnadene i bompengeselskapene fra 2005-2011. I 2011 utgjorde driftskostnadene hele 12,5 pst. av inntektene. I 2010 hadde to bompengeselskap langt større kostnader til drift av bommene enn det de fikk inn i bompenger. Hvordan vil statsråden sikre at vi har et system for innkreving av bompenger som bilistene kan ha tillit til, og hvor pengene går til vei og ikke administrasjon?
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2012

  Besvart: 21.11.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om kva som no er regjeringas syn på surrogati, med bakgrunn i at det i høyringsforslaget om bioteknologilovas straffeansvar ikkje er eit einaste ord som viser at regjeringa har nokon innvendingar mot surrogati, kjønnstesting eller val av eigenskapar ved barn
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2012

  Besvart: 18.04.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om at barnefattigdomen veks i omfang, og om regjeringa er fornøgd med dei resultata ein ser på dette området
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.03.2012

  Besvart: 28.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Om kvifor regjeringa ikkje ønskjer å redusere det urettferdige inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, og kvifor dei ikkje har blitt med på KrFs forslag om eit sterkare vern av matjorda, slik at me kunne fått til ein auka matproduksjon
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.02.2012

  Besvart: 29.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Om statsråden vil leggje opp til at me får ein eigen kollektiv strategi inn i neste NTP, med fokus mot storbyane
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.02.2012

  Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om å sikre ei vidareføring av ein godt etablert praksis som har sikra legar reservasjonsrett i samvitsspørsmål, med bakgrunn i at me har ei fastlegeforskrift ute på høring om tilvising til abort for fastlegar
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2011

  Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om kva forventningar statsministeren har til klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika, og kva for resultat han ventar
 • Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2011

  Besvart: 09.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Om hvorvidt statsråden vil vurdere utvidet egenbetaling i Oslofjordtunnelen, samt se dette i sammenheng med bl.a. oppgradering av tilførselsveiene riksvei 23 og Røykenveien
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeidsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2011

  Besvart: 12.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om å få dei 220 000 menneska med nedsett arbeidsevne tilbake i arbeidslivet, og korleis statsråden vil få Noreg ned frå trygdetoppen når ho tek frå Nav dei verktøya dei treng på den utfordringa
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til kommunal- og regionalministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.06.2011

  Besvart: 01.06.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

  Om kvifor regjeringa kastar vrak på eit så viktig distriktspolitisk verktøy som kravet om driftsorganisasjonar og basar på land for petroleumsnæringa
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.05.2011

  Besvart: 25.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Om hvordan regjeringen jobber for å sikre trygge og stabile kommunikasjonssystem, med henvisning til at telekommunikasjonen har gjort oss mer sårbare og at selv uskyldige hendelser kan sette systemet ut av spill
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2011

  Besvart: 11.05.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hvorvidt tiden er inne for en ny kurs når det gjelder å sikre barnevernsbarn, ruspasienter og eldre et trygt og godt hjem, med henvisning til etablering av rammevilkår for ideelle virksomheter
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.05.2011

  Besvart: 04.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Om hvorvidt statsråden kan garantere at satsingen på klima og regnskogsatsingen skal komme i tillegg til det reelle nivået vi har for bistand
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeidsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.02.2011

  Besvart: 02.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om å bli med på en nasjonal dugnad mot fattigdom, med henvisning til forslag om statlig minstenorm, flere arbeidsmarkedstiltak, stans i anbudsutsetting av rusmisbrukere og eldre og økt engangsstønad til unge mødre
 • Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2010

  Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hva man vil gjøre for å sikre et mangfoldig og godt psykiatrisk helsetilbud, med henvisning til nedleggelse av plasser ved Furukollen psykiatriske senter etter at Helse Sør-Øst har besluttet ikke å fornye sine avtaler
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2010

  Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Om anbodskriteria for hurtigruta, med bakgrunn i at me kan risikere at tilbodet anten blir sterkt redusert eller i verste fall at det forsvinn