Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Westgaard-Halle, Lene (1 - 4 av 4)

 • Muntlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringen legger opp til økte matpriser for vanlige folk i årene som kommer, med henvisning til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene med jordbruket, hvor det står at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om at det ligger an til at melken blir dyrere for vanlige folk og at arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert, som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd, og hvorvidt statsråden vil stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om at regjeringen har forpliktet seg til å redusere utslippene fra den sterke klimagassen metan med 30 pst. innen 2030, om hva dette vil bety med hensyn til konkrete tiltak for norsk landbruk, og om når tiltakene vil implementeres
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Om statsråden vil oppheve forbudet mot pelsdyrhold, eller om Senterpartiet har tapt dette i regjeringsforhandlingene