Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Holten, Odd (1 - 20 av 77)

 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.02.2004

  Besvart: 25.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om at det ikke er krav til en helhetlig bremseeffekt på vogntog, og hva statsråden vil gjøre for å styrke sikkerheten på dette området
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2003

  Besvart: 12.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om forsert framdrift av anleggsarbeidene på E6 i Østfold innen 2007, for å redusere antall skadde og drepte
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2003

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  E6 gjennom Østfold er belastet med svært mange ulykker. Med bakgrunn i statsrådens uttalelse om forsert fremdrift av anleggsarbeidene på E6 i Østfold, gjengitt i østfoldavisene, anmoder jeg om statsrådens vurdering av følgende: Kan en slik forsering gjennomføres innen 2007 for dermed å kunne redusere antall skadde og drepte på denne veien?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2003

  Besvart: 05.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om å støtte et forslag fra NAF om å gi veitrafikken en egen ulykkeskommisjon, eller andre ordninger som kartlegger veitrafikkulykker
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.2002

  Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om tiltak for å fremme bruk av alternativt drivstoff som kan gi reduserte CO¨2-utslipp fra transportsektoren, med henvisning til et gassprosjekt for busser i Fredrikstad
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.02.2002

  Besvart: 27.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om å pålegge fergeselskapet Bastø Fosen å informere Moss kommune om hva slags farlig gods som blir fraktet på vogntog på fergene Moss-Horten og gjennom Moss sentrum
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.05.2001

  Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

  Om at NSB Gods har gitt beskjed til 300 kunder om at deres avtaler må endres betydelig, til ugunst både økonomisk og transportteknisk
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.02.2001

  Besvart: 07.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

  Om hva som menes med at ligningsetaten vil "være til stede", slik det er sagt i forbindelse med planene om nedlegging og sammenslåing av ligningskontorer
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.04.2000

  Besvart: 12.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

  Om å få fortgang i et lenge planlagt fengsel i Østfold, med henvisning til de lange soningskøene
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.2000

  Besvart: 29.03.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

  Om å innarbeide startbevilgninger til Østfoldpakken fase I i revidert nasjonalbudsjett, slik at arbeidene kan påbegynnes i 2000
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.2000

  Besvart: 29.03.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

  Om å medvirke til at Forvaltningsskolen i Halden får fortsette, med henvisning til forsvarssjefens ønske om å samlokalisere forvaltningsskolene til Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.12.1998

  Besvart: 13.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Om hvorvidt leger som har utført sterk vold pga. rus kan fortsette i sin legetjeneste
 • Muntlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.10.1997

  Besvart: 29.10.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

  Om signalene som nå går ut på at Telenor sentraliserer tjenestene og nedlegger distriktsarbeidsplassene
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.12.1996

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 15.05.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Hva vil statsråden gjøre for at 24-timers regelen for tax-free alkoholhandel på fly og nå hurtigbåter blir overholdt?"
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.05.1996

  Besvart: 05.06.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

  "Forsvarsdepartementet har, ifølge avisen Vårt Land, bestemt at Jens Olav Mælands etikkbok "På livets side" skal fjernes fra all undervisning ved Krigsskolen. Mener statsråden at det er riktig å utelukke en etikkbok som representerer kirkens syn på sentrale etiske spørsmål fra denne undervisningen?"
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.1996

  Besvart: 27.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

  "Stortinget har ved årets budsjett bevilget tilskot til rock. Samlet Norsk Rock administrerer bevilgningene, og ønsker å bygge ut ca. 30 faste konsertsteder i landet. Samlet Norsk Rock krever blant annet at disse ungdomsstedene må servere alkohol for som det heter "å kunne ha stabile inntekter". Mener statråden at det må stilles krav om alkoholservering til ungdomsmiljøene for å kunne få støtte fra statens bevilgning til rock?"
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.03.1995

  Fremsatt av: Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

  Besvart: 29.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

  "Medfører det riktighet at Sosial- og helsedepartementet ikke har ført nøye nok kontroll med midlene som er bevilget til psykisk utviklingshemmede, slik at bevilgningene har vært nyttet til andre formål i kommunene, og hva vil sosialministeren iverksette for å få full kontroll med bevilgede midler til de psykisk utviklingshemmede?" Tatt opp av Valgerd Svarstad Haugland
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.05.1994

  Besvart på vegne av: Sosialministeren

  Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

  "Opprettholder Regjeringen fortsatt målet om å redusere alkoholkonsumet med 25% fram til år 2000, og hva er Regjeringens forståelse av en god alkohol- politikk som gir mulighet for å nå dette målet?"
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.1994

  Besvart på vegne av: Sosialministeren

  Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

  "Etter alkoholloven fastsetter departementet rammer for salgs- og skjenkeavgiftene. Dagens satser har vært uendret i flere år. Vil departementet sørge for at maksimumsgrensene snart blir hevet?"
 • Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.1994

  Besvart: 11.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

  "Det er beklagelig at det ikke enda er avklart en økonomisk slutt- avtale med Halden kommune som tidligere vertskommune for sentralinstitu- sjonen Østerbro. Når vil kommunen få tilsagn om et fast årlig tilskudd på 4 mill. kroner til dekning av de faktiske kostnader?"