Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Henriksen, Per Rune (1 - 10 av 10)

 • Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om overskridelser, forsinkelser og arbeidsulykker ved byggingen av Totals Martin Linge-plattform, som ble tildelt Samsung-verftet i Korea, og hva som kan gjøres for å unngå denne typen uønsket utvikling ved bygging av prosjekter til norsk sokkel
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.2017

  Besvart: 22.03.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hvilken betydning EU-kommisjonens forslag til revidert elektrisitetsforordning vil kunne få for muligheten til å redusere nettleien for norske nettkunder, med bakgrunn i at et av ankepunktene mot privat eierskap av utenlandskabler er at inntektene vil gå til eierne i stedet for forbrukerne
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om at det vil bli fattet en rekke beslutninger i EU som vil være med på å avgjøre fremtiden for norsk kraftintensiv industri, og om statsråden kan redegjøre for hvordan regjeringen jobber inn mot EU for å sikre interessene til norsk industri
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvordan statsråden vil sikre at nye privateide utenlandskabler ikke vil føre til høyere nettleie for norske strømkunder
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 16.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvordan statsråden vil sikre at det nødvendige hensynet til den nå globalt truede arten villrein, og behovet arten har for store barrierefrie leveområder på Hardangervidda, blir ivaretatt i spørsmålet om veiforbindelsene øst-vest
 • Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.03.2016

  Besvart: 30.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om når vi vil få se en oljeminister som tar tak i situasjonen for leverandørindustrien, og leverer tiltak som gir økt aktivitet og sikrer kapasitet og kompetanse i den tunge situasjonen som er for hele bransjen i disse dager
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.02.2016

  Besvart: 02.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om at Statoil planlegger flytting av anskaffelser, IT, finans og HR til lavkostland, og hvorvidt dette er uten betydning for selskapets hovedkontorfunksjoner i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2015

  Besvart: 11.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om hvordan statsråden vil sikre at fremtidig drift av Teknologisenteret på Mongstad (TCM) blir avklart i tide til at det kan inngås endelige avtaler for testing ut over 2017
 • Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2015

  Besvart: 13.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om hva næringsministeren har å by på til dem som frykter for sin fremtid og jobb i leverandørindustrien, som sliter som følge av oljeselskapenes investeringskutt
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.05.2015

  Besvart: 20.05.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om statsråden vil sikre at drift og vedlikeholdsmidler av Espeland fangeleir blir synliggjort, som den siste gjenværende nazileir fra 2. verdenskrig