Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Barne- og likestillingsministeren BARNL (1 - 12 av 12)

 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å rette opp i likestillingsutfordringen med at mange tusen fedre ikke har rett til en eneste dag med pappapermisjon, fordi mødrene ikke har opptjente rettigheter før fødsel og ikke mulighet til å gå ut i aktivitet etter fødsel
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvilke konkrete tiltak statsråden mener er viktig for at vi skal få lukket dette urettferdige lønnsgapet mellom menn og kvinner
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorfor ikke landets likestillingsminister har tatt Sumaya til forsvar når så mange andre har blitt med på «jeg støtter Sumaya»-kampanjen, etter at samfunnsdebattanten den siste tiden har blitt utsatt for en grov kvinnehatende og rasistisk hetskampanje
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om kva endringar tilsynsrapporten om «Stina» vil føre til i tenestene for barn og unge i barnevernet, med bakgrunn i at både Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør ikkje har gitt ei 15 år gamal jente den hjelpa ho har krav på
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden ser at det å overlate omsorgen for de mest sårbare barna og ungdommene til kommersielle, profittmotiverte aktører kan øke risikoen for at barn og ungdom ikke får det tilbudet de har krav på, ettersom disse aktørene tar profitt ut av tjenesten
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden vil vurdere lovendringer, slik at barneloven og barnevernsloven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvordan statsråden følger opp Skjeie-utvalget, som ble nedsatt fordi seksuell trakassering handler om skjeve maktforhold i samfunnet til fordel for menn og på bekostning av kvinner, og at vi må ta politiske virkemidler i bruk for å rette opp i skjevheten generelt, og bekjempe seksuell trakassering spesielt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva som er logikken med økningen av sjokolade- og sukkeravgiften, og hvorfor FrP ønsker å bruke sin makt til å svekke norsk næringsmiddelindustri og norsk varehandel og straffe norske forbrukere
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvorvidt likestillingspolitikk ikke har noen betydning for omfanget av seksuell trakassering, med henvisning til at #metoo-kampanjen har fått fram omfanget, og at det er åpenbart for de fleste at det fungerer dårlig at forholdet mellom kjønn bør tilpasse seg naturlig
 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva statsråden har gjort for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rammevilkår i budsjettet for 2018 i henhold til ombudets ressursbehov
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva statsråden vil gjøre for at barn og unge skal få et sunnere forhold til både egen kropp og til sosiale medier
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2017

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 25.10.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden er enig i konklusjonene i en rapport om samfunnsmessige kostnader av vold og overgrep mot barn, om at forebygging av vold og overgrep, samt å jobbe for å oppdage dette tidlig for å hjelpe de barna som blir utsatt, vil spare mye lidelse, men også penger