Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 605)

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis statsråden vil sikre at sentraliseringa ved Evenes flystasjon ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på
 • Muntlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Besvart: 07.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er løgn eller manglende rutiner for sikkerhet vi står overfor i saken om Bergen Engines, som er en studie av dårlig håndtering, rotete bruk av sikkerhetsloven, svak koordinering mellom departement og et slags NM internt i regjeringen om å skylde på embetsverket når ting går galt
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Fremsatt av: Seher Aydar (R)

  Besvart: 24.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva regjeringa har gjort for å sikre Norge mot russisk og annen utenlandsk næringsaktivitet som kan true rikets sikkerhet, og hvilke grep Forsvaret nå tar for å ta lærdom av Bergen Engines-saken
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2021

  Besvart: 10.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vil sikre at Forsvarets behov blir ivaretatt og forhindre at norsk teknologi som benyttes i Forsvarets fartøyer, overføres til det russisk-kontrollerte TMH International, som skal kjøpe Bergen Engines
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen har vernet lokalbefolkningen mot smittetrykket i forbindelse med Forsvarets avlyste vinterøvelse i Nord-Norge, da ca. 100 av de ankomne utenlandske soldatene har fått påvist covid-19
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor statsråden ikke bidro til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig med våre allierte og i tråd med helsefaglige råd
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om kva statsråden meiner om funna frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking som viser dårleg trivselen blant tilsette i Forsvaret, og kva vil han gjere med situasjonen så Forsvaret ikkje både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass
 • Muntlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden vil ta et eget initiativ til at det skal skje en raskere avklaring av fremtidig båndlegging av arealer ved Andøya flystasjon, og eventuelt når
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan stadfeste overfor Stortinget at innfasing av P8 i sin heilskap skal skje på Evenes og flybasen der
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om det er i Norges interesser å tvinge en atomubåtkrig inn i Norskehavet, hvordan regjeringa mener at amerikanske militærbaser på norsk jord ikke er i strid med basepolitikken, og hvorvidt denne nye strategien er del av noen av de pågående forhandlingene mellom Norge og USA
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan stadfeste at NATO har godteke total nedlegging av flyplassen på Andøya, og at ein ikkje skal ha han i bruk etter 2025, som er tidspunktet då han skal vere nedlagt
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at totalkostnaden for F35-kampflyene nå er ventet å bli 20 mrd. kr mer enn styringsrammen Stortinget har lagt til grunn, og 10 mrd. kr mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med, og hvorvidt forsvarsministeren nå vil omtale det som en kostnadssprekk
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Ved nedleggelsen av CRC Mågerø i 2016 ble Forsvarets programmeringssenter midlertidig flyttet til Rygge, men obligatorisk underlagt 131 luftving i Sørreisa. Når vil statsråden gjøre slutt på den midlertidige plasseringen og samlokalisere programmeringssenteret med sitt naturlige fagmiljø, og eneste brukermiljø, i CRC Sørreisa?
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2020

  Besvart: 06.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at vi for første gang siden vi begynte med langtidsplanlegging i 1990, har fått en åtteårsplan, ikke en fireårsplan, og hvorfor forsvarsministeren trenger åtte år på å ansette om lag 3 000 ekstra i Forsvaret
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2020

  Besvart: 06.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis ministeren kan forsvare å levere ein langtidsplan til Stortinget, der Forsvaret vert sett på eit kvileskjær dei neste fire åra, som ikkje på nokon måte svarer på dei trugsmåla som Noreg har i dag, som me står overfor her og no
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter var feilslått, med henvisning til at regjeringa i gjeldende langtidsplan fastslo at en eventuell flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene var på plass på Bardufoss
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om frykt for at tilstedeværelse av amerikanske militære fly på Jan Mayen øker spenningen, og hvorvidt regjeringen har gitt opp å klare å forsyne en norsk base i Norge, og om ikke det i så fall er en fallitterklæring for regjeringen og for det norske Forsvaret