Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (41 - 60 av 610)

 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at seks av ni militære helikopter skal flyttast til Rygge, og kva dei sivile helikoptera er meint å gjere av militære oppgåver, og om det er utarbeidd eit operativt konsept for bruk av dei sivile helikoptera i militære operasjonar
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt alternativ kapasitet er på plass på Bardufoss i form av nye kystvakt- og redningshelikoptre
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen sikrer tilstrekkelig beredskap i våre norske havområder i nord, og hvilke fartøy og helikopter som var tilgjengelige i områdene rundt Svalbard i julehøytiden, sammenlignet med resten av året
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden mener det er galt av pressen å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før havarikommisjonens rapport foreligger
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren meiner at det er forsvarleg at Noreg, eit land med våre avstandar, skal kutte i helikopter til den norske hæren, medan andre land ser på helikopteret som ein heilt naudsynt ressurs i sitt forsvar
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke grep forsvarsministeren vil ta for å styrke helikopterberedskapen på varig basis, med bakgrunn i at Hærens helikoptre de siste dagene har fløyet for sykehusene for å støtte sikkerheten, og at ansvaret på dette området ikke kan leies inn eller privatiseres
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er riktig at det ikke er behov for oppgradering av rullebanesystemet på Evenes, og om statsråden kan redegjøre for vurderingene
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Basert på Finansdepartementets beste estimat og prognoser fra blant annet SSB: Hvor mye må forsvarsbudsjettet ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP (etter NATOs beregningsmåte) senest i statsbudsjettet for 2024, gitt at opptrappingsplanen skal være lineær med usikkerhetsfaktor som Finansdepartementet normalt legger til grunn?
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor ikke Stortinget har blitt informert om de endrede økonomiske forutsetningene for langtidsplanen 2017-2020, inkludert framskrivningene for utvikling i BNP-andel, og de medfølgende alvorlige konsekvensene for etterlevelse av Norges NATO-forpliktelser
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om innsparing og rekruttering i Forsvaret, og hvorvidt statsråden tar ansvar for kvaliteten i fremtidens stadig mer krevende forsvar, når uerfarne offiserer sammen med befal med vesentlig kortere utdanning skal lede vernepliktige
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Forsvarsdepartementet i et brev til organisasjonen «Bevar Andøya Flystasjon» la opp til å offentliggjøre informasjon om anbefalt løsning så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og hva som er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptvalgutredningen
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor grensen går i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, med henvisning til en tabbe begått av en innleid konsulent under NATO-øvelsen i Stavanger, der Tyrkia, vår NATO-allierte, ble framstilt som en NATO-fiende under en øvelse
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt Stortinget fikk et forslag basert på feilaktig informasjonsgrunnlag da saken om nedleggelse av heimevernsbasen Setnesmoen ble lagt fram i juni 2016, med henvisning til at regjeringen i landmaktproposisjonen i oktober 2017 foreslo å opprettholde Setnesmoen
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan gje døme på eit NATO-land som han meiner har eit like sterkt forsvar som Noreg har som ambisjon å ha, og som ikkje har dedikerte helikopter til sin hærstyrke
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om begrunnelsen for å samle Luftforsvarets skoleaktivitet ved Værnes, og hvorvidt Værnes fremdeles har betydelig ledig kapasitet og et investeringsbehov på 270 millioner kroner
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva som har blitt gjort siden november 2016 for å videreutvikle Kystjegerkommandoen utenfor Harstad
 • Spørretimespørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2017

  Besvart: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden akter å skjære igjennom og restaurere Mannskapsmessen ved Fredriksvern i Stavern for å sikre framtidig bruk
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan klargjere om regjeringa i Prop. 2 S (2017-2018) foreslår 200 nye stillingar i Hæren, og kor i proposisjonen dette står
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringens anbefalte nedlegging av Andøya flystasjon, og om statsråden kan klargjøre investeringsbehovet for samling av aktiviteten på Evenes
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om at det er dokumentert av Riksrevisjonen at samarbeid mellom politiet og Forsvaret ikke fungerte godt nok, og hvor det ble av forsvarsministerens løfter om åpenhet, med henvisning til beslutning om å hemmeligholde sammendraget av rapporten om objektsikring