Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (601 - 611 av 611)

 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Under den siste NATO-øvinga Arrowhead Express blei det gjort omfattande materielle øydeleggingar, og menneske og dyr blei påført store plager. Folket i lokalsamfunna opplevde øvinga som organisert hærverk og terror. Kva vil bli gjort for å sikre at øvingar blir gjennomførte på ein måte som er akseptabel for folk i lokalsamfunna?"
 • Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Skytefeltsituasjonen for Forsvaret er fortsatt svært vanskelig. Kan forsvarsministeren redegjøre konkret for hvilke skytefelter Fors- varsdepartementet i den nærmeste fremtid vil foreslå at Forsvaret får til- delt, og i tilfelle når dette kan skje?"
 • Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Etter at et av redningshelikoptrene fra Ørland flystasjon havarerte i påska er beredskapen svekket, særlig for Midt-Norge. Hva vil bli gjort for å rette på dette snarest?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I NRK Dagsrevyen ble det 23. mars 1988 vist reportasjer fra Iraks bruk av nervegass i Kurdistan. Bruk av nervegass er brudd på Geneve- konvensjonen. Vil utenriksministeren sørge for at saken bringes inn for FN eller andre internasjonale organer for å hindre at dette fortsetter?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Asbjørn Gunnar Johan Wikestad ()

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  ""International Centre for Genetic Engineering and Biotecknology" er et FN-senter som er opprettet for å arbeide med bioteknologi ut fra u-landas behov. Overveier utenriksministeren om Norge bør melde seg inn?" (Tatt opp av representanten Asbjørn Vikestad)
 • Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Beredskapen for ulykker til sjøs er betydelig redusert fordi bare tre av ni Sea-King-helikoptere i Norge nå er i drift. Hva kan gjøres for å bedre denne beredskapen?" (Trukket, besv. i spørretimen 24. februar og 2.mars)
 • Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I en artikkel 1. mars 1988 tar Dagbladet opp forholdet om en norsk soldat som ble påført skader under tjeneste i Libanon i 1980, som mener at Forsvaret har "glemt" ham. Nå har det på ny skjedd en alvorlig ulykke hvor to soldater er skadet. Hvilket erstatningsansvar har Forsvaret i slike tilfeller?"
 • Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I Aftenposten 5. mars 1988 fremgår det at en kvinnelig løytnant ikke vil få eksamensvitnemål fra Krigsskolen fordi hun ikke løper 8 km terreng- løp fort nok. Vil statsråden forhindre at 3 minutters tidssvikt i treningsløp be- regnet for menn ikke skal gi grunnlag for å diskvalifisere kvinner til fast ansettelse som befal i Forsvaret?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Samferdselsministeren

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Luftsfartsverket har foreslått midlertidig overføring av charter- trafikk fra Gardermoen til Fornebu til neste sommer. Oslo Helseråd har ifølge Arbeiderbladet 25. februar 1988 fått under to ukers frist til å behandle saken. Stadsfysikus Victor Larssen påpeker også at slik overføring vil føre til mer nattflyging og økt støy for Oslos befolkning. Hvordan vurderer samferdselsministeren behandlingsmåten og miljøvirk- ningene av dette forslaget?"
 • Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Forsvaret har nå lagt fram et omfattende handlingsprogram for like- stilling. Det er hevdet at en gjennomføring av dette programmet vil skje på bekostning av vår forsvarsevne. Er statsråden enig i dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Av avisoppslag går det fram at problem med vedlikehald har sett kyst- vakta sine helikopter ute av drift. Dette er til stor skade for ressursover- vakinga og kontrollarbeidet på fiskefelta. Kva vil bli gjort frå departementet si side for å få løyst desse pro- blema så raskt som mogleg?"