Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (61 - 80 av 610)

 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.03.2017

  Besvart: 26.04.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringen er redd for at deres nedprioritering av landmakta vil bli et så kontroversielt tema i valgkampen at den fortsatt holder de fagmilitære vurderingene hemmelig til etter valget
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.03.2017

  Besvart: 29.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringa i lys av Riksrevisjonen sin kritikk vil syte for at Heimevernet får tilstrekkelege ressursar til å løyse sitt militære samfunnsoppdrag for folk og verne våre sårbare samfunnsverdiar
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 22.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan vi skal klare å opprettholde kvaliteten i opplæringen av offiserer ved Sjøkrigsskolen med kutt på over 500 mill. kroner, 265 færre årsverk, og når utdanningen reduseres med ett år
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden kan stadfeste berekningane frå Avinor, som har utgreidd kostnadane ved bygginga av ein ny flyplass i Bodø, og korleis det er mogleg for Forsvarsdepartementet å hevde at ei forlenging av tverrvindbana med 1 000 meter på Andøya vil koste nær 3 mrd. kroner
 • Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2017

  Besvart: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen, og hvorfor ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet er en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Når Rygge sivile lufthavn legges ned 1. november, må Luftforsvaret ta tilbake ansvaret for brann og redning slik at den luftoperative virksomheten kan ivaretas. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått 40 millioner kroner til dette. Da Rygge sivile lufthavn overtok dette ansvaret, så skjedde det i form av virksomhetsoverdragelse. Hvorfor legger ikke departementet opp til en tilsvarende virksomhetsoverdragelse når oppdraget nå må tilbake til Luftforsvaret?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2016

  Besvart: 12.10.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om omdanningen av Aeronautical Information Management, AIM Norway, og hvorvidt statsråden kan bekrefte at ansattes rettigheter og pensjonsordninger videreføres i tråd med stortingsflertallets merknad
 • Muntlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Besvart: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om forsvarsministeren vil føreslå og ta initiativ til ei brei og ekstern evaluering av det norske militære Libya-bidraget
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2016

  Besvart: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva forsvarsministeren har gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å sørge for økte rammer slik at adkomsten til Haakonsvern ivaretar Forsvarets sikkerhetskrav og får en funksjonell løsning tilpasset planene for Sjøforsvaret og Nordens største marinebase
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.01.2016

  Besvart: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om når forsvarsministeren skal begynne å styrke Forsvaret, slik hun har lovet, og slutte å skylde på sine forgjengere
 • Muntlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.01.2016

  Besvart: 20.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å styrke rekrutteringen av jenter i Forsvaret, og hva som er gjort rent konkret for å trygge jentene som kommer inn, slik at de blir verdsatt og vist respekt, og slik at det er holdningsendringer
 • Spørretimespørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  De siste årene har et økende antall kvinner gjort tjeneste i Forsvaret. Dessverre har de registrert en rekke tilfeller av uakseptable holdninger og handlinger i militæret. Forlegninger, sanitæranlegg, uniformer med mer må også tilpasses kvinnene. Kan statsråden garantere at Forsvaret er fullt ut forberedt på å ta imot første innrykk av vernepliktige kvinner juli 2016?
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2015

  Besvart: 13.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen mener at vi nå har god nok kunnskap om hvem våre styrker skal trene opp i Irak, og hva slags forhold disse styrkene har til de brutale militsgruppene
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2015

  Besvart: 13.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om korleis statsråden vurderer det beskjedne budsjettnivået forsvarssjefen skal leggje til grunn i planlegginga si av Forsvaret fram til 2030, som bryt så fundamentalt med vedteken politikk og ambisjonar for det regjeringspartiet som sit med finansministeren
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.04.2015

  Besvart: 29.04.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva som er status for arbeidet med gjenrekruttering til en høyoperativ enhet med kapasitet tilsvarende Heimevernets spesialavdeling HV-016
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva statsrådens vurdering er av irakiske sikkerhetsstyrker knyttet til etterlevelse av krigens folkerett, menneskerettigheter og hvordan den politiske kontrollen med sikkerhetsstyrkene er i dagens Irak
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan regjeringen vil oppnå å bli kvitt atomvåpen uten å arbeide for et forbud mot atomvåpen
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden vil utdype regjeringa si meining om forholdet vårt til Russland, og om Noregs forhold til Russland aldri kan bli det same
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.02.2015

  Besvart: 11.02.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om statsråden ser det som aktuelt å bygge opp igjen spesialtrente HV-enheter som HV-016 i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, som raskt kan bistå politiet i befolkningstette områder