Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helse- og omsorgsministeren HHD (1 - 17 av 17)

 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.12.2022

  Til behandling

  I sommer kom det frem at regjeringens løsning på fastlegekrisen var å nedsette et ekspertutvalg. FrP sa at vi ikke trenger flere utredninger, men tiltak, deriblant flere Lege i spesialisering del 1- stillinger. Nå har utvalget kommet med sin første rapport, der det slås fast at vi trenger flere LIS1-stillinger for å få nok fastleger – akkurat det samme som FrP har sagt lenge. Mens FrP foreslår 100 nye LIS1-stillinger, kutter regjeringen 31 stillinger. Hva er poenget med et ekspertutvalg når regjeringen velger motsatt løsning?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.12.2022

  Til behandling

  Loven sier vedtak om refusjon på legemidler skal fattes innen 180 dager fra saksdokumentene er mottatt. Vedtak i omtalt sak om refusjon for legemiddelet Jardiance skulle dermed vært fattet iløpet av oktober 2022. Er det slik å forstå at statsråden forsvarer lovbrudd (jf. folketrygdloven Kap. 14. Vedrørende stønad etter folketrygdloven § 5-14 jf. § 14-10. Tidsfrist) i stedet for å finne en løsning som lar pasienter med hjertesvikt uten tilgjengelig behandling få tilgang til medisin som gir bedre livskvalitet og reduserer sykehusinnleggelser med 27 prosent?
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Den daværende rød-grønne regjeringen valgte å se bort fra de faglige anbefalingene og vedtok at Sykehuset Østfold Kalnes skulle bygges med mindre kapasitet enn de faglige rådene tilsa. Fremskrittspartiet var sterkt kritisk til dette. Allerede ved åpningen av sykehuset var det korridorpasienter. Undertegnede har tatt opp behovet for en utvidelse av sykehuset med regjeringen, som bare viser til at dette vurderes av Helse Sør-Øst. Hva er status på dette arbeidet, og når kan vi forvente at en utvidelse er gjennomført?
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  "Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp", sier Hurdalsplattformen. Det siste året har regjeringen tatt eldrepolitikken feil vei. Eldreombudet avvikles, Leve hele livet-reformen videreføres ikke, og tilskuddsordninger for flere tilrettelagte boliger og heldøgns omsorgsplasser for eldre kuttes. I tillegg gikk regjeringspartiene imot Høyres forslag i vår om å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet, som mange eldre opplever. Mener statsråden dette er politikk som bidrar til å skape et mer aldersvennlig samfunn?
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Mange familier sliter med å få endene til å møtes. Egenandeler i helsetjenesten svekker tilgangen til helsetjenester for dem med dårlig økonomi, særlig for barn og ungdom. Rødt framsatte derfor et representantforslag om å utvide ordninga med gratis helsetjenester fra 16 til 18 år. I svarbrevet til forslaget oppfordret statsråden til ikke å gå videre med forslaget da regjeringa selv ville sørge for dette i statsbudsjettet. Hvorfor har ikke regjeringa fulgt opp dette, og når kan vi forvente at helsetjenester blir gratis for alle barn?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Siden regjeringen ikke vil svare ALS-syke Cathrine når hun har sendt flere e-poster til departementet, så må nesten Fremskrittspartiet ta ombudsrollen på alvor og ta saken opp i Stortinget. Den gjelder at ALS-syke har blitt møtt av nevrolog som nekter å henvise dem til Ekspertpanelet. Ekspertpanelet skal jobbe for at dødssyke skal føle at hver stein er snudd i deres sak. Mener statsråden det er riktig at ALS-syke ikke blir henvist til Ekspertpanelet, og kommer statsråden til å sørge for at dødssyke får svar på sine henvendelser til departementet?
 • Spørretimespørsmål fra Thorleif Fluer Vikre (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2022

  Fremsatt av: Morten Wold (FrP)

  Besvart: 16.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan statsråden vil følge opp situasjonen der 20 kreftpasienter som deltok i Norwait-studien fikk tilbakefall og 8 fikk spredning, og hvilke tiltak hun vil gjøre for å sikre at slike episoder ikke gjentar seg
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2022

  Fremsatt av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)

  Besvart: 16.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan Senter for samisk helseforskning skal svare på omfattende oppdrag uten et oppdatert, representativt datagrunnlag, med henvisning til at det ikke finnes et helseregister for den samiske befolkningen ettersom etnisitet ikke kan registreres i nasjonale registre
 • Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om det offentlige har inngått avtaler med private leverandører som siker at avviklinen av fritt behandlingsvalg i 2023 ikke fører til lenger ventetid
 • Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden, i dagens situasjon, med stor mangel på fastleger, mener at regjeringens halvering av antall LIS1-plasser vil bidra til å forbedre fastlegekrisen ved at flere leger kommer raskere i arbeid, eller om hun mener at kuttet vil forverre fastlegekrisen fordi færre leger vil kunne komme ut i arbeid
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden vil gjøre noe for at ME-syke skal få samme hjelp av velferdsstaten som andre alvorlig syke
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden mener at sykehusene bør ligge under de folkevalgtes kontroll, og om hun i så fall mener at dette blir ivaretatt i helseforetaksmodellen
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden mener at kutt i tilskuddsordningen for trygghetsboliger for eldre, fjerning av tilskuddsordningen for heis og utsettelse av investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger er politikk som setter kommunene i bedre eller dårligere stand til å gi eldre en trygg og god alderdom
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden mener det er bedre at Trondheim må betale hele byggingen av sårt tiltrengte sykehjemsplasser av egen lomme, enn at staten er med og bidrar gjennom tilskudd
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.10.2022

  Besvart: 19.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorvidt statsråden mener det rettferdig at postnummeret skal avgjøre om man får medisinen Enhertu mot brystkreft
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2022

  Besvart på vegne av: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Besvart: 12.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan statsråden vil sørge for at KS og andre arbeidsgivere ikke spekulerer i tvungen lønnsnemnd
 • Spørretimespørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva statsråden tror er konsekvensene for den psykiske helsen til samiske reindriftsutøvere av at staten kan bryte deres menneskerettigheter uten konsekvenser