Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 61)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til kvinner som skal få utført selvbestemt abort
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om beredskapssituasjonen i Vågsfjordbassenget, der styret i helseforetaket vedtok å legge ned ambulansebåten, og hvorvidt statsråden vil sørge for at kuttene settes på vent til en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene er på plass
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener det er forsvarlig å vedta nedleggelse av Ullevål sykehus, som innebærer en oppsplitting av akuttmiljøet, uten å gjennomføre en risikovurdering av hva det vil bety for beredskapen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil ta initiativ til at ACER-saken behandles på nytt av Stortinget, med bakgrunn i at Norge ikke har fått tilsvarende erklæring fra EU som Island, om at energipakken ikke påvirker kontroll over energiressurser
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Fremsatt av: Kjersti Toppe (Sp)

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden forsvarar Helse Møre og Romsdal sitt vedtak om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, og om han meiner at fødande på Smøla, som vil få tre timars reiseveg til fødetilbod, overdriv avstandsulempene
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjeringas politikk, og viss ikkje, om statsråden snarast vil komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt omfattande kuttforslag som går ut over pasienttilbodet, og om statsråden meiner at dette er måten å drive sjukehuspolitikk på, å kutte i drifta på sjukehusa og lempe kostnadene over på kommunane
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.03.2019

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid i Norge feirer i 2019 50 år. Det oppsøkende arbeidet er tidlig innsats i praksis og når i rundt 100 kommuner ut til unge med hjelpebehov, til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når. For å videreføre og styrke dette arbeidet er det blant annet behov for en plan for feltet, nasjonal fagutvikling, standarder og kvalitetskriterier. Hvordan vil statsråden sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter)?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden gjør for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at norske helseinnovatører blir brukt i vår felles helsetjeneste, med henvisning til at Mentis Cura har utviklet en ny metode for diagnostisering av demenssykdommer, men opplever at det er vanskelig å få innpass i det norske markedet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilket lovgrunnlag statsråden har for å hevde at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ, med henvisning til at departementets praksis innebærer at borgerne fratas retten til innsyn i og klage på beslutningene om hvorvidt pasienter får ta i bruk nye legemidler
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke funksjoner statsråden mener er overflødige ved Oslo universitetssykehus, som gjør at man vil trenge 500-600 færre ansatte hvis Ullevål legges ned
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at forutsetningene for finansiering av sykehusutbygginger i den økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetessykehus er realistiske og vil kunne innfris
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har gjort for å sikre at de regionale helseforetakene jobber for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen gjør for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd er bedre egnet til å ta valget enn kvinnen selv, og hva som skiller begrunnelsen for nemndbehandling av fosterreduksjon fra å begrunne innskrenkinger i selvbestemmelsen for andre typer abort
 • Spørretimespørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er statsrådens svar til de fødende kvinnene som får stor avstand til nærmeste sykehus, og som ikke får en-til-en-behandling
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt det er slik at oppstarten av Aker sykehus avhenger av at en av tomtene, etter planen nå Ullevål, blir solgt, og at hvis det ikke skjer,om dette prosjektet stopper opp
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er bakgrunnen for at statsråd Høie er så sikker på det tilstrekkelige pasientgrunnlaget for traume- og akuttbehandling, gitt de foreliggende planene for Oslo-sykehusene