Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 32)

 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over samtlige hastetiltak som er satt inn i luftambulansetjenesten, og hva disse tiltakene hver for seg beløper seg til hittil
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Helseturisme på tannhelsefeltet er blitt mer vanlig. Omfattende markedsføring bidrar til utviklingen. Norsk tannhelsetjeneste kan fortelle om komplikasjoner og fare for spredning av antibiotikaresistente bakterier. De som nytter tannlegetjenester i utlandet, er heller ikke sikret klagerettigheter ved feilbehandlinger. Kan statsråden informere om utviklingen i bruk av tannhelsetjenester i utlandet, og hva som gjøres for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier på dette området?
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden bruker oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for å få bukt med deltidskrisen i norsk helsevesen og sørge for nok sykepleiere og andre helsefagarbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det vil være 24-timers ambulanseberedskap tilgjengelig i det kommende året, med bakgrunn i at forhandlinger har strandet om en avtale om overgang av ambulanseflyvere til BSAA, som overtar ambulanseflyvningen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden tar ansvar for situasjonen i luftambulansetjenesten, hvilke grep statsråden vil sette i verk, og hvorvidt anbud er en egnet måte å sikre livsnødvendig medisinsk beredskap på
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden vil sørge for at kostnader Sykehuset Innlandet har hatt for et nytt, felles radiologisystem, som Helse Sør-Øst har valgt å skrinlegge, refunderes slik at det ikke går ut over pasienttilbudet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF blir fulgt opp med hensyn til desentraliserte helsetilbud og polikliniske tilbud
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil lykkes med å bedre kreftbehandlingen for alle pasienter uavhengig av hvem du er, og hvor du bor, når sykehusene må kutte og utsette investeringer i utstyr og teknologi
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt nedleggelse av Ullevål sykehus med sin traumeavdeling er forsvarlig helsepolitikk, og om statsråden kan forsikre om at gjenåpning av Aker sykehus ikke vil bli utsatt som en konsekvens dersom de nye planene for Gaustad gjennomføres
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden ikkje forstår alvoret i situasjonen i det psykiske helsevernet, der ein pasient tar sitt eige liv annakvar dag, med bakgrunn i at harde effektiviseringskrav, nedbygging av sengeplassar og auka omfang av sikkerheitspsykiatrien utfordrar pasienttilbodet
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2018

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  18. april spurte representanten Jonas Gahr Støre statsministeren om effekten av privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg på kompetansen i vår felles helsetjeneste. Statsministeren hadde ikke oversikt over det på stående fot. Arbeiderpartiet er bekymret for at våre felles sykehus tappes for ressurser og personell, fordi private klinikker henter ut nøkkelpersonell av offentlige sykehus. Hvor mange har sluttet i fellesskapets sykehus for å begynne i privat helsevirksomhet, og hva er konsekvensene av den utviklingen?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva landets eldreminister vil gjøre for å sikre eldre pasienter et verdig sykehustilbud, og om statsråden vil kreve stopp i nedbygging av sengeplasser, med bakgrunn i at halvparten av liggedøgnene som er kuttet de siste årene, rammer personer over 80 år
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor ikke statsråden vil at ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler skal vurderes
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor ikke regjeringen tar utredningsinstruksen på alvor og sender forslaget til nye fylkesnavn på høring
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen vil gjøre for å oppnå bærekraftsmålet om at verdenssamfunnet innen 2030 skal redusere mødredødeligheten til under 70 per 100 000 levendefødte
 • Spørretimespørsmål fra Zaineb Al-Samarai (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at sæddonasjon er lov, mens mors genetiske tilknytning er så viktig at eggdonasjon ikke skal være lov, og hvorvidt statsråden mener at mor er en viktigere forelder enn far
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har gjort for å bedre situasjonen for personer med migrene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å hindre overforbruk og feilbruk av smertestillende, og om han vil vurdere å reseptbelegge slike medikamenter som i dag er reseptfrie
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan regjeringen jobber for å sørge for at kvinnesykdommer blir tatt på like stort alvor som sykdommer som rammer menn mest