Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 25)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, med bakgrunn i at talet på korridorpasientar aldri har vore høgare i Helse Bergen
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil foreslå endringer i lov så Stangehjelpa kan bestå og arbeidsmåten spres, med bakgrunn i at Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvovidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd av fremmede mennesker er bedre rustet til å beslutte en kvinnes skjebne enn henne selv og en medisinsk vurdering, og i hvilke tilfeller statsråden mener nemndens syn kan overstyre kvinnens ønske og/eller den medisinske vurderingen
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at tidlig ultralyd kan bidra til å redusere lidelse og død ved at man kan oppdage og kurere tvillingtransfusjonssyndrom, som rammer over 40 tvillingpar årlig
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om endring i Sykehuset Innlandets behandlingstilbud, med prioritering av psykisk helse og rusfeltet, hvor godt konsekvensene er utredet og hvordan tjenestene skal være mer utadrettede og lett tilgjengelige med samarbeid på kommunale arenaer
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet, er sammenlignbart med homofili, med bakgrunn i sammenligninger trukket til dagens abortlov
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan forklare at Høyre nå ønsker en innstramming i abortloven som han med egne ord har definert som et angrep på retten til selvbestemmelse
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden ser at en endring i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c kan bidra til sosial ulikhet, fordi kvinner som har råd til det kan få utført aborten i utlandet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil gjøre en gjennomgang for å se på ressursbruk, kapasitet, kvalitet, bemanning og behov for endringer i kommunenes heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp, slik at helseressursen blir brukt på best mulig måte til pasientens beste
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om når norske kvinner vil få mulighet til en tryggere testing gjennom NIPT slik statsråden lovet dem i 2017, med henvisning til at trygg testing tidlig av kvinner med høy risiko for kromosomfeil er viktig for å hindre en eventuell abort sent i svangerskapet
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at det å være homofil gir ham mulighet til å forstå hvordan det er å ha Downs syndrom, og hvorvidt han mener at det er sammenlignbare grupper og et argument for å innskrenke kvinners selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Solfrid Lerbrekk (SV)

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at en av svekkelsene av abortloven som har vært lansert, er at bare fostre som ikke er levedyktige skal omfattes av abortloven, og hvordan statsråden definerer dette, med bakgrunn i at det fra faglig hold er stor uenighet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil sørge for CT-screening av tidligere asbestarbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har tenkt å gjøre for å sikre tryggheten til innbyggerne i områdene som får økt responstid, med bakgrunn i at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planer om å fjerne ambulansestasjoner og dagtilbud
 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra miljøer og virksomheter, med bakgrunn i reportasjer om Addictologi-miljøet
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen og de utfordringene dette gir for kommunene