Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 23)

 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om at etterslepene og utfordringene i psykiatrien fortsatt er dramatiske, og hvorvidt statsråden har noen nye, konkrete og håndfaste grep for å sikre at ønsket politikk blir gjennomført
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden i dag er enig i den vurderingen som Luftambulansetjenesten HF hadde av anbudet fra Babcock, om at den prismessige fordelen har oppveid den reduserte kvaliteten, med bakgrunn i at alle ambulansefly i Finnmark var ute av drift på grunn av sykdom 26. desember
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Fremsatt av: Ingvild Kjerkol (A)

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at eventuelle andre tekniske, organisatoriske eller personellmessige mangler som kan svekke luftambulanseberedskapen denne vinteren, blir offentliggjort og håndtert
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hordan Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), uten å gjennomføre en egen sårbarhets- og risikoanalyse, kunne konkludere med at Babcock kunne levere en tilfredsstillende kvalitet, og om statsråden etter dette har tillit til ledelsen i LAT HF
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden, med bakgrunn i erfaringene fra beredskapssvikten, ser behovet for å endre mandatet slik at dette begrenses til å utrede offentlig drift og/eller ideell drift av luftambulansetjenesten i framtiden
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om leger og personell på bakken som rapporterer om at syke personer ikke har fått hjelpen de trenger, og om vi vil få en beregning som ikke bare viser antall fly, men også hvorvidt nødvendige oppdrag blir løst, og det lokale behovet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over kostnader for ekstraressurser som er satt inn fra juli og fram til i dag, for å sikre forsvarlig beredskap i luftambulansetjenesten, og hvem det er som skal betale
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke kompenserende tiltak Universitetssykehuset Nord-Norge får som konsekvens av svikt i luftambulansens beredskap, med henvisning til at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Fremsatt av: Audun Lysbakken (SV)

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om svikt i luftambulanseberedskapen i hele høst, og at det ifølge statsråden vil ta for lang tid å benytte seg av tilbudet fra tidligere velfungerende tilbyder om å stille med fly som er tilpasset, og hvorfor dette arbeidet ikke er startet for lenge siden
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om når man kan forvente at flyambulansetjenesten er på kontraktsfestet nivå, uten eksterne, ekstra ressurser og krisetiltak
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Fremsatt av: Tuva Moflag (A)

  Besvart: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan regjeringens proposisjon er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, med henvisning til at det virker som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at realiseringen av Nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden mener at veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er benyttet i saken som gjelder Oslo universitetssykehus
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at Babcock Scandinavian AirAmbulance har levert et resultat langt under kontraktkravet, og hvilken økonomisk avkorting staten hittil har krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke har hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane