Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 9 av 9)

 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har tenkt å gjøre for å sikre tryggheten til innbyggerne i områdene som får økt responstid, med bakgrunn i at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planer om å fjerne ambulansestasjoner og dagtilbud
 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra miljøer og virksomheter, med bakgrunn i reportasjer om Addictologi-miljøet
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen og de utfordringene dette gir for kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke forpliktende tiltak statsråden har bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene for ambulanse
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at det er ønske om å bevare lokal kunnskap i anbudet på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet, og hvorvidt norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet, da dette kan begrense den reelle konkurransen
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan det henger sammen at regjeringen i sin politiske plattform sier at den vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, samtidig som at støtten til tannbehandling kuttes for femte år på rad
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil gripe inn og stoppe det useriøse anbudet Sykehusinnkjøp HF har lagt ut for båtambulansen i Vest-Finnmark, der ingen krav stilles til fartøyets styrke foruten minstekravet på 1G, som har ingenting å gjøre i uvær på Lopphavet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre uavhengige sakkyndige i forsikringssaker, med bakgrunn i at rådgivende leger i forsikringsselskap overprøver erklæringer fra andre leger og spesialister