Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Fremsatt av: Tuva Moflag (A)

  Besvart: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan regjeringens proposisjon er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, med henvisning til at det virker som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at realiseringen av Nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er benyttet i sykehusplanleggingen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at Babcock Scandinavian AirAmbulance har levert et resultat langt under kontraktkravet, og hvilken økonomisk avkorting staten hittil har krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvor lenge statsråden vil akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor regjeringens statsbudsjett bryter løftene i Granavolden-plattformen om å videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, med bakgrunn i at det er varslet 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling