Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2020

  Til behandling

  ?Den siste uken har mediene satt søkelys på den alvorlige ressursmangelen hos politijuristene. Det videreformidles uholdbare forhold og en situasjon om truer rettssikkerheten. 25. november skriver Fredriksstad Blad følgende: "Fredriksstad Blad vet at det ligger grove voldssaker, familievold og andre alvorlige saker på skrivebordene ved Fredrikstad politistasjon som juristene ikke har rukket å ta tak i." Hva vil statsråden gjøre for å ta tak i den alvorlige ressursmangelen og sikre folks rettssikkerhet?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Sorenskrivaren i Øvre og Nedre Romerike skriv i høyringssvaret: "Vår erfaring med felles ledelse i ti måneder er at dette ikke er en fullgod løsning (...). De ansatte opplever at sorenskriveren er mindre tilstedeværende enn før, noe som både er negativt i det daglige og for kulturen i domstolen. Sorenskriveren opplever at han verken får nok tid på det ene stedet eller det andre. Dette forsterkes ytterligere der sorenskriveren skal være leder for flere rettssteder enn to." Kvifor vil då regjeringa gi han ansvar for tre rettsstader?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan statsråden forsvarer forslaget om å slå sammen Halden, som er landets mest effektive tingrett, med tingrettene i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden er enig i at sentralisering av tingrettene innebærer at sorenskriverens formelle og uformelle makt til å påvirke arbeidsforhold i de nye og større tingrettene blir kraftig styrket
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om regjeringen vil sørge for at SAR Queen kan lande trygt ved akuttsykehusene, og hva som er konsekvensen hvis man må finne alternative landingsplasser ved mange sykehus
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvilket grunnlag statsråden har for å hevde at mindre domstoler har dårligere kvalitet enn større, og at tilliten blir bedre med færre rettskretser og mindre nærhet
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  ?Sorenskriveren ved Senja tingrett har skrevet følgende i avisa Fremover den 11. november: "En utvidelse av rettskretsgrensen vil derfor innebære at Senja tingrett vil bli nedlagt som selvstendig domstol og på sikt erstattet med det ubemannede rettsstedet Finnsnes." Mener statsråden at sorenskriveren har rett i sin beskrivelse om at Senja tingrett blir lagt ned som selvstendig domstol?
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om kvifor regjeringa legg forslaget sitt om domstolreforma fram for Stortinget til votering viss ingen domstolar skal bli nedlagde
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om behov for ein sterkare innsats mot gjengkriminalitet og kriminelle nettverk, bl.a. gjere det enklare å beslagleggje verdiar og pengar, og kva som er grunnen til regjeringas sommel og konstant motstand mot alle forslag, uansett om dei er gode eller ikkje, frå opposisjonen
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan opplyse Stortinget om den konkrete statusen for uthenting av de 50 asylsøkerne fra Hellas, og hvorfor denne prosessen tar så lang tid
 • Muntlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden meiner at sorenskrivarar, dommarar og advokatar rundt om i heile landet driv med desinformasjon når dei fortel om konsekvensane ved sentralisering, og når dei seier klart at domstolar faktisk kjem til å bli nedlagde
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 21.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan statsråden vil sikre nødvendige investeringer i ny helikopterlandingsplass ved akuttsykehuset i Namsos slik at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande ved sykehuset
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hva som er begrunnelsen for sammenslåing av Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon, og på hvilken måte statsråden vil sikre at tjenestene nær befolkningen blir opprettholdt