Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 28)

 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Riksadvokaten er bekymra for utviklinga som over tid er registrert for oppklaringsprosenten totalt og innan enkelte av kriminalitetstypane. Oppklaringsprosenten for straffesaker har gått ned og var i 2020 på 49,4 pst. Riksadvokaten vurderer dette som ikkje akseptabelt. Han skriv "Den nedgang vi ser for volds- og seksuallovbruddene anses særlig bekymringsfull". Deler statsråden vurderinga til Riksadvokaten, og kvifor går ikkje saksbehandlingstida ned og oppklaringsprosenten opp, noko som var blant intensjonane i "nærpolitireforma"?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  En rapport som har gransket varselet som ble sendt inn i fjor høst om uforsvarlig arbeidsmiljø blant politijuristene i Politidistrikt Øst, er nå klar. Denne konkluderer med at enkelte medarbeidere har arbeidet under uforsvarlige arbeidsforhold. Hovedtillitsvalgt for juristene sier til NRK 15. april at rapporten viser at det fortsatt pågår brudd på arbeidsmiljøloven. Vil statsråden gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsforholdene for politijuristene i Politidistrikt Øst, men også i øvrige deler av landet?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan svare på hvorfor det er, til tross for befolkningsvekst og ambisjon om et tilstedeværende, kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor, sentralisert bort nær ¼ av alle politiansatte fra kommunene Asker og Bærum gjennom nærpolitireformen
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Politiet har verken kapasitet eller kompetanse til å etterforske miljøkriminalitet på en god måte, konstaterte miljø- og dyrevernorganisasjoner i høringen av stortingsmelding om miljøkriminalitet. Politiet selv vedgår at lav kompetanse er et problem, og at kapasiteten er for svak. Regjeringen lovde bot og bedring i fjor. Når vil vi se konkrete resultater i form av behandlingstid og vedtak?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden er enig i en 11-årings beskrivelse av at politibetjenter som holder til lokalt i kommunen de tjenestegjør i, har et bedre oversiktsbilde og bidrar til bedre beredskap på stedet enn tilreisende politi
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan si hva skjedde med millionene som ble bevilget til nye påtalejurister i politiet for å få ned saksrestansene
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden mener om at politiets innbyggerundersøkelse viser at tilliten blir lavere jo lengre folk bor fra politistasjoner og lensmannskontor
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden er tilfreds med beredskapen og tilstedeværelsen til politiet i Sirdal og andre tettsteder utenfor de store byene
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at politimesteren i Troms stanser omorganiseringsprosesser som innebærer sentralisering av namsfogd, sivil rettspleie og tjenestekontorfunksjonene, med svært mangelfull involvering av kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2021

  Besvart: 10.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt regjeringen vil prioritere familiegjenforening mellom likekjønnede, med henvisning til at dokumentkravet er svært vanskelig for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2021

  Besvart: 03.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvilke grep som skal gjøres i Øst politidistrikt for å unngå at politiadvokater gråter på jobb grunnet overbelastning og tusenvis av innbyggere får satt livene på vent mens deres saker ligger i kø hos politiet
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  De pågående omorganiseringsprosessene i Troms politidistrikt viser svært mangelfull involvering av kommunene. Politimesteren i Troms har iverksatt en prosess som innebærer sentralisering av namsfogd, sivil rettspleie og tjenestekontorfunksjonene. Politimesteren gikk heldigvis bort fra forslaget om å redusere antall geografiske driftsenhetene fra fem til to. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at politimesteren i Troms også stanser alle de andre pågående omorganiseringsprosessene?
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2021

  Besvart: 03.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om kvifor statsråden let politimeistrane sentralisere nok ein gong, berre eitt år før reforma skal evaluerast, og korleis politiet på Søre Sunnmøre og i Romsdal skal styrkast når dei no har mista si eiga geografiske driftseining
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at Human Rights Service bidrar til å gi bedre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan berolige befolkningen på Veitvet og Kalbakken i Groruddalen og si at planene om å etablere Norges største fengsel på Bredtvet er skrinlagt
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden vil gjøre for å ta tak i den alvorlige ressursmangelen hos politijuristene og sikre folks rettssikkerhet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om kvifor sorenskrivaren i Øvre og Nedre Romerike skal få ansvar for tre rettsstader, når han i høyringssvaret skriv at «erfaring med felles ledelse i ti måneder er at dette ikke er en fullgod løsning»
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvordan statsråden forsvarer forslaget om å slå sammen Halden, som er landets mest effektive tingrett, med tingrettene i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden er enig i at sentralisering av tingrettene innebærer at sorenskriverens formelle og uformelle makt til å påvirke arbeidsforhold i de nye og større tingrettene blir kraftig styrket
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om regjeringen vil sørge for at SAR Queen kan lande trygt ved akuttsykehusene, og hva som er konsekvensen hvis man må finne alternative landingsplasser ved mange sykehus