Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at det nye regelverket gjør at flere industribedrifter kan miste hele sin CO¨2-kompensasjon, og om statsråden vil gå nye runder med EU om denne saken for å inkludere flere virksomheter i ordningen og sikre mulighet for større støtte til hver virksomhet
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvordan statsråden fra Venstre kan forsvare at man har gjort det mindre attraktivt å velge elbil og mer attraktivt å kjøpe fossilbil
 • Muntlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om vi kan forvente at den varsla klimameldinga og utgreiinga av konsekvensane av klimagassutslepp og kostnadar ved ulike tiltak, er vesentleg betre fundamenterte enn regjeringa sitt eige forslag til budsjett og det som går fram av Klimakur, som kom tidlegare i år
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 02.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om i hvilken grad Norge har vært involvert i å påvirke EUs nye klassifiseringssystem for grønne investeringer, og om statsråden deler bekymringen for at dette har kommet litt uheldig ut med hensyn til framtidige norske vannkraftinvesteringer
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at det ikke kan være en villet politikk at det å skrive søknader er blitt en uforholdmessig stor andel av arbeidsoppgavene for å kunne oppfylle rollen som naturinformasjonssenter, med eksempel i mer byråkrati og mindre naturinformasjon ved Nordland nasjonalparksenter
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om statsråden kan forsikre om at Norge har vært en konsekvent pådriver for en mest mulig ambisiøs klimapolitikk i forhandlingene om internasjonale regler for utslippskutt i skipsfarten i regi av IMO
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om statsråden har informasjon som tilsier at NOAH vil investere i en forlengelse av deponikapasiteten på Langøya uten at staten har klarlagt ny deponikapasitet etter 2030