Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og distriktsministeren KMDI (1 - 18 av 18)

 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Den nye regjeringa og Sosialistisk Venstreparti bevilger sårt tiltrengte ekstra frie midler til kommunene. Likevel er det ikke nok. I en sak hos NRK Nordland 23. november kan vi lese at bygdene i Hadsel Innland står i fare for å miste flere viktige tjenestetilbud som barnehage og skole samt å måtte kutte i brannberedskapen. Dermed kan det ta lang tid før brannvesenet kommer fram: 30–40 minutter, anslår kommunedirektøren. Hva tenker statsråden om at det på tross av at Senterpartiet er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  Fylkesrådet i Viken har nå satt i gang en utredning om Vikens fremtid. Mener statsråden at det er tilstrekkelig å utrede ett eneste alternativ til dagens organisering, og vil regjeringen dekke alle kostnader i forbindelse med dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I spørretimen 17. november fikk vi vite at overføring av noen av statsforvalterens oppgaver til fylkeskommunen er blant de viktigste grepene regjeringen vil å ta for å desentralisere makt. Basert på tidligere Senterparti-statsråders ambisjoner om utflytting av oppgaver og arbeidsplasser fremstår det noe passivt, spesielt med tanke på hva representanter for partiet tidligere har uttalt om statlige etater og direktorater. Kan statsråden derfor være mer konkret på hvilke oppgaver regjeringen vil flytte ut og ikke minst overføre fra statsforvalteren?
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Til behandling

  I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen å kutte 5 mill. kroner til StartOff. Det vil resultere i at det blir gjennomført færre prosjekter i 2022 enn det ellers ville bli gjort. Det er prosjekter som ville ha ført til økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor. Hvorfor ønsker statsråden å kutte i tiltak som skaper mer innovasjon og finner nye løsninger på utfordringene i offentlig sektor?
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  To av tre kommuner i Norge kutter i sosialhjelpa til familier som mottar barnetrygd – dette på tross av at en utregning E24 har gjort, viser at andelen fattige barn er høyere i de kommunene som kutter i sosialhjelpa, enn i de som ikke gjør det. I Vårt Land 25. oktober kan man lese at også i statsrådens eget parti er det ordførere som ønsker å forby denne omstridte praksisen, og samtidig kompensere kommunene for merkostnadene. Vil regjeringa bli med på å sette av pengene som trengs for å få en slutt på denne usosiale praksisen?
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden kan gi en beskrivelse av den konkrete planen regjeringen har for oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, særlig på punkter som gjelder tidsperspektiv, utredning av konsekvenser og kostnadene for oppløsning, men også den økonomiske situasjonen etter oppløsning
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil legge til rette for at kommunereformen kan fortsette, og støtte de kommunene som er inne i kommunesammenslåingsprosesser med gjennomføringen av disse
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorvidt det er god forvaltningsskikk å behandle en søknad som ikke foreligger, med henvisning til at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark, når det kun foreligger et vedtak om å forberede en sak om søknad
 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvilke konkrete fylkeskommunale tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark som vil bli bedre som følge av en oppsplitting av fylkeskommunen
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hva statsrådens ambisjoner er for ytterligere nødvendig utflytting av oppgaver og arbeidsplasser til kommuner og fylker
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden kan svare på hvor mye det vil koste å kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle denne kompetansen selv og hvordan dette vil påvirke innovasjonen i offentlig sektor
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden ser på en grensejustering i gamle Forsand kommune når Stortinget ved to anledninger har gitt Sandnes og Forsand ja til den frivillige sammenslåingen, og om statsråden støtter dette eller oppdelingsideen
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å presentere konkrete løsninger knyttet til forventet høy befolkningsvekst i 20 pst. av norske kommuner, en utvikling som kan føre med seg store utfordringer
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden vil adressere de store utfordringene gamle Finnmark fylke har, med blant annet frafall for gutter i videregående skole, nå som det går mot oppløsning av Troms og Finnmark
 • Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen. Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden mener at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker, vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum
 • Spørretimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvilket syn den nye statsråden har på problemstillingen som gjelder kommunens plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven uansett hvor gammelt forholdet er