Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 11 av 11)

 • Muntlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.06.2014

  Besvart: 04.06.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om fiskeriministeren ser det samme som fiskeindustriarbeiderne og flere fiskeriindustrieiere, at fiskelandingen av fersk fisk ville gitt mer sysselsetting, mindre permitteringer og bedre lønnsomhet
 • Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.03.2014

  Besvart: 05.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om at Høyre og FrP åpner for evigvarende strukturkvoter i Sundvolden-plattformen, og hva slags erfaringer som gjør at fiskeriministeren nå vil åpne dette ballet på nytt
 • Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.03.2014

  Besvart: 05.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om hvilke kunnskaper fiskeriministeren har som ikke Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har, med henvisning til motstridende utsagn om sjødeponi i Repparfjorden
 • Muntlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.03.2014

  Besvart: 05.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om at fiskeriministeren vil sjå på om leveringsplikta faktisk er vareteken, og hva ein vil bruka denne kunnskapen til
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2014

  Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om statsråden vil påtale overfor Norway Seafood at konsesjoner ble gitt med formål om å sikre helkontinuerlig leveranse av råstoff til foredlingsanlegget, og at dersom dette ikke overholdes vil kvotene og konsesjonene bli inndratt
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2014

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om korleis statsråden vil sikre at også distrikta får adgang til næringspolitisk verkemiddel
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2014

  Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om hvorfor regjeringa kutter midler til utvikling i fiskeindustrien, som er en viktig distriktsnæring, i en tid da det er stort behov for fornyelse
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2014

  Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om statsråden vil vise mer handlekraft enn sin forgjenger, og påby merking av all oppdrettsfisk og øke bøtenivået, med henvisning til at det igjen er dokumentert omfattende urapportert rømming i oppdrettsnæringa
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2014

  Besvart: 05.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om kva statsråden vil gjere for å sikra at leveringsforpliktingane vert overheldt, og om strategien er å vente så lenge at landanlegga vert nedlagt
 • Muntlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2014

  Besvart: 15.01.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om at fiskeriministeren i 2012 slo fast at dersom ein la ned Norway Seafoods produksjon i Hammerfest, vart kvotane liggjande igjen på kaikanten, og om noverande fiskeriminister kan gi same forsikring til lokalsamfunna
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2014

  Besvart: 15.01.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om hvorvidt statsråden er bekymret for at norske fiskeeksportører er utestengt fra det russiske markedet, og hva som kan gjøres for å finne en løsning for næringen