Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsministeren SMK (1 - 12 av 12)

 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det er 15 akuttsykehus der de nye redningshelikoptrene foreløpig ikke kan lande, og hvorvidt det at Rikshospitalet og Ullevål sykehus nå vil bli oppgradert betyr at det bare er de større regionssykehusene som skal kunne lande de nye helikoptrene
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan gjøre det klart hva som er forskjellen på regjeringens syn på miljøavgifter for bil og drivstoff og Fremskrittspartiets syn
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom danske medier er kommet opplysninger om skittent spill fra amerikanske myndigheter i forbindelse med det danske kampflykjøpet, som gjør det naturlig å undersøke om tilsvarende ting kan ha skjedd i Norge, og hva regjeringen gjør for å være på vakt i slike etterretningsproblemstillinger
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren ser det som et mål at SAS, Norwegian og Widerøe også etter koronakrisen skal betjene det norske folk og fly i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om Høyre er innstilt på et forlik i Stortinget som kan rydde opp i det titusenvis av pensjonister opplever som dypt urettferdig, nemlig at kjøpekraften deres svekkes helt systematisk som følge av underreguleringen
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt ikke det å gjeninnføre ferietillegg for dagpenger vil være et treffsikkert virkemiddel for å kompensere noe for dem som tjener minst, og som har tatt en stor belastning i møte med denne pandemien
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at Stortingets vedtatte gjennomgang av vindkraftkonsesjoner har fått null betydning i den virkelige verden, og hvorvidt Solberg mener at den manglende lydhørheten overfor lokalbefolkningen er riktig, og at den pågående raseringen av norsk natur bare kan fortsette som fram til nå
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen foreslår å kutte i elbilfordelene, og hvordan statsministeren kan være sikker på at dette grepet ikke vil påvirke elbilsalget negativt og føre regjeringen enda lenger bort fra sitt eget mål om å kutte utslippene på norske veier
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er statsministerens svar til alle dei som er ramma av regjeringas kutt i stomiutstyr, med bakgrunn i at regjeringa har sett ei grense på kor mykje stomiutstyr dei som treng det, kan få, og folk sjølve må ut med fleire tusen kroner i månaden for ein rett dei tidlegare hadde
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at det nasjonale eierskapet svekkes pga. smutthull i konsesjonsloven, og hvorvidt statsminister Erna Solberg ser det som et problem at det er tyske eller kinesiske interesser som i stadig større grad er interessert i å kjøpe norske naturressurser
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke statsministeren følger opp sin egen plattform, med formuleringer om å legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring og videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk, og hva hun mener er regjeringens bidrag i statsbudsjettet til den maritime næringen midt i koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvilke signaler det sender at vi får en aktør i luftfarten i Norge som karakteriserer fagforeninger som dogmer og ineffektivitet, med henvisning til uttalelser fra konsernsjefen i Wizz Air, og hva statsministeren tenker å gjøre med dette veldig uheldige forholdet