Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsministeren SMK (1 - 20 av 44)

 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren ikke hadde sørget for at samordning og helhetsansvar av kriseberedskap var på plass som det ble lovet i 2013 og hvorfor Norge ikke var forberedt på en pandemi som var like alvorlig som den det ble advart om
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen mener det er oljefondet, nye kutt i velferden eller i sikkerhetsnettet for arbeidsfolk som skal finansiere krisetiltakene i etterkant av koronakrisen, eller om statsministeren vil sikre et mer rettferdig oppgjør av kriseregningen gjennom økt skatt på store formuer, utbytte og selskapsoverskudd
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er fornøyd med sin egen, såkalte, historiske innsats i klimapolitikken
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren synes om ekstremt rike mennesker som truer med å vende Norge ryggen og flytte ut formuene sine hvis de må betale mer skatt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren har like sterk tro på markedet nå som det var i forkant av koronapandemien, når man så at man ikke hadde beredskapslager da man trengte det
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.05.2021

  Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan stå og se på en at over halvparten av lærerne har søkt eller vurderer å søke jobb utenfor skolen, at det i tillegg er altfor få som søker seg inn på lærerutdanningendette, og hvilke tiltak har hun tenkt å sette inn for å motvirke denne alvorlige situasjonen
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om når regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om å styrke norsk tannhelse og utjevne ulikheten kommer, og hvordan kan det forsvares at tennene ikke behandles som en del av kroppen i helsevesenet vårt per i dag
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at å fortsette å begrense Norges Bank Investment Management (NBIM) sin mulighet til å investere Statens pensjonfondet utland i miljørelaterte aksjer bidrar til å oppnå fondets mål om høyest mulig avkastning, når alternativet er å kunne danse enda mer på bordet over reell grønn vekst
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren og regjeringen er fornøyd med å komme halvveis til klimamålet i 2030, etter at regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag fra opposisjonen som kunne gitt større utslippskutt, og som innebar konkretisering av regjeringens egne forslag og forpliktelser til å gjennomføre dem
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig med distriktsnæringsutvalget i at det er staten som har sentralisert i større grad enn i næringslivet
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener det er akseptabelt at mange i Norge lever i smerte og usikkerhet på grunn av ventetider og helsekøer, når det er bevilget penger og det finnes ledig kapasitet i den private helsetjenesten
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren har en plan B med hensyn til plan for gjenåpning hun lanserte i forrige uke - for vaksinefordeling, for behovet for å styrke og trappe opp intensivkapasiteten i sykehusene som kan håndtere det, og eventuelt strengere tiltak for å regulere smitten
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren etter åtte år ikke har klart å etablere en god nok sikkerhetskultur, med henvisning til at tre departementer ikke har vært samordnet i saken om salget av Bergen Engines
 • Muntlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om at ulikheter som allerede var altfor store, forsterkes ved at veldig mange barn særlig i Oslo øst nå kun har hjemmeundervisning, og om hva som vil bli gjort for å rette opp denne effekten
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om å garantere at Nasjonal transportplan samlet sett vil bidra til å nå målet om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen under pandemien igjen og igjen går til nedstenging uten å ha på plass tiltak for folk som mister jobben og de bedriftene som blir rammet
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen ikke vil bruke de private intiativene som har bygd opp produksjon av smittervernutstyr under pandemien, til å bygge ut en nasjonal beredskap for slikt utstyr
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om at helsevesenet i Norge heller lar folk bli blinde enn å gi dem behandling, fordi det er for dyrt
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om importsmitten og måten testene gjennomføres på ved grensen, medregnet hovedflyplassen
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen øker ferjeprisene så voldsomt på det svært viktig riksveiferjesambandet Bognes-Skarberget, som fra 2013 til i dag er doblet