Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsministeren SMK (1 - 20 av 35)

 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om også å la foreningene, 4H, attføringsbedriftene og alle de frivillige, som land og strand rundt står på for å gjøre noe for andre, få ta del i krisepakkene
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vurdert justeringer i ordningen med krisepakker for å sikre at Stortingets forutsetninger om både utbytte og husleie blir oppfylt i tiden framover
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er klar til å vise samme handlekraft i håndteringen av klimakrisen som hun har vist i håndteringen av koronakrisen
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringens forslag om skattepakke til oljeselskapene, som kan gi industrien nye oppgaver og sikre arbeidsplasser, og hvordan vi kan være sikre på at den ikke først og fremst bidrar til å finansiere oljeselskapenes utbytte til internasjonale investorer
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil oppfordre det norske folk til å handle norsk og kjøpe lokalt, og gjennom det sikre arbeidsplasser og verdiskaping i nærmiljøet
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren og regjeringen gjør for raskt å følge opp mennesker som trenger hjelp i en situasjon hvor samfunnet vårt fortsatt ikke er fullt ut åpnet, med henvisning til hjerteskjærende historier om totalt uverdige forhold for folk som er i en svært sårbar situasjon
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om innretningen på det reviderte budsjettet og hovedutfordringen som nå er dobbel: hindre at smitte igjen brer om seg og få hjulene i gang, og hvordan vi får folk tilbake i jobb, og hindrer at de som er i jobb, kan komme til å miste den
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil sørge for at Norge deltar i den europeiske dugnaden for å evakuere barn og sårbare fra Moria-leiren i Hellas, samtidig som vi jobber for en mer langsiktig felles europeisk ansvarsfordeling for migranter og flyktninger som kommer til Europa
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at kommunene sitter med økonomiske bekymringer og trenger et klart signal om at også deres utgifter vil bli dekket, med henvisning til helseministerens garanti til statlige sykehus og helseinstitusjoner, der det ble klart at staten vil betale det som kommer av ekstrakostnader
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at den krevende situasjonen landet står i rammer samfunnskritisk infrastruktur og norsk luftfart, og hvorvidt statsministeren vil fjerne flyseteavgiften, avgiftene på lufthavnene og redusert reiselivsmoms
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om håndtering av koronautbruddet, og hva regjeringen vil gjøre for å ta tak i situasjonen og sikre at folk kan få raskere og mer enhetlig informasjon
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om den alvorlige situasjonen med spredningen av koronaviruset, som nå går over i en ny fase, og hvorvidt statsministeren er trygg på at de rette tiltak er truffet, og at de rette beskjeder er formidlet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i dag vil erkjenne at regjeringen tok for lett på situasjonen i luftambulansetjenesten i fjor høst, og forsikre at regjeringen vil opprettholde avhjelpende tiltak så lenge den nye operatøren ikke klarer å levere en stabil tjeneste
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er riktig at vanlige folk som mister jobben sin, må søke om dagpenger og maks får to tredjedeler av tidligere lønn, mens en statsråd på millionlønn er garantert en helt arbeidsfri inntekt i minst en måned, i mange tilfeller opptil et halvt år
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil levere sektorvise klimabudsjetter framover som viser hvordan Norge kan være i rute til 2030-målet, fra og med statsbudsjettet for neste år
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva det var som var regjeringens syn på oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja igjen, med bakgrunn i uttalelse om at å si nei til oljeboring gjør at vi vil miste titusenvis av distriktsarbeidsplasser
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen nok en gang har oppnevnt en statsråd som verken har makt over viktige områder eller penger til å gjøre noe med distriktspolitikken, med henvisning til den nye distrikts- og digitaliseringsminister som nesten er uten portefølje
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vet hva de forsterkede klimaforpliktelsene under Parisavtalen kommer til å koste og i hvilket omfang tiltak kan påvirke norske arbeidsplasser på en negativ måte
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om lønns- og arbeidsvilkårene til sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, og hvorvidt statsministeren vil sørge for å sette ned et utvalg for å sikre rettferdighet for sjøfolkene
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien