Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (21 - 40 av 47)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvor lenge statsråden vil akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Da terroristene i IS var på offensiven og tok stadig nye områder fra flyktende irakiske og syriske styrker, var det kurderne som med stort mot greide å stanse dem og etterhvert slå dem tilbake. Med store ofre av titusener av menneskeliv tok de støyten og kjempet for oss i de vestlige land, slik den amerikanske presidenten faktisk har sagt. Nå når Tyrkia angriper de kurdiske områdene i Syria, føler kurderne seg med god grunn sviktet av sine tidligere allierte. Det skaper også stor fare for at IS kan styrke seg og komme tilbake. EU og land som Tyskland, Frankrike, England, Australia, mfl. har protestert mot angrepet, og amerikanske senatorer fra begge partier har fremmet lovforslag om sanksjoner mot Tyrkia, bl.a. når det gjelder militært utstyr og ammunisjon. Hva gjør Norge for å protestere klart og tydelig mot invasjonen og legge press på tyrkiske myndigheter?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 16.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at en ny EU-dom konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter, og hvilke konsekvenser dommen kunne få for Norge gjennom EØS
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om regjeringa er fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden meiner at framlegg til kompensasjonsordning for dei som er råka av næringsforbodet mot pelsdyrhald er god nok
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor regjeringens statsbudsjett bryter løftene i Granavolden-plattformen om å videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, med bakgrunn i at det er varslet 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om det blir bedre eller dårligere tilgang på råstoff om man fjerner føringstilskuddet, en ordning som skal sikre mottak av fisk langs hele kysten, og gjør det mulig for fiskerne å levere fisk til mottak der det ikke er industri
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen nå opphever vedtaket om å få flere organiserte i arbeidslivet vårt, og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å sikre at flere faktisk blir med i fagforeninger i tiden framover
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om nye utredninger om sentralisering som legges fram på løpende bånd, og om regjeringen vil lytte til et samlet Kraft-Norge og skrinlegge forslaget om at lokalsamfunnenes andel av verdiskaping av vannkraft skal inndras til statskassen
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren fortsatt mener at inkluderingsdugnaden, som hun har tatt til orde for, har det som trengs for å hjelpe flere inn i arbeid og for å snu trenden som setter så mange nordmenn i en krevende situasjon
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om når og på hvilken måte statsråden vil orientere Stortinget om utkastelsen av Abbasi-familien
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan redegjøre for hvor mye ekstra vi må kutte de årene som kommer, med bakgrunn i at klimautslippene i Norge gikk opp i 2018
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringens kompetansepolitikk legger til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig for nullutslippssamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva slags plan regjeringen har for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling
 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er regjeringens plan for å sikre nye oppdrag for industrien i fremtiden, før folk kommer i fare for å miste jobbene sine, med henvisning til at etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorvidt regjeringen gjør noe for å sikre at produktene varer, med henvisning til at det er dokumentert at elektronikk designes for å gå i stykker etter kort tid