Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 47 av 47)

 • Spørretimespørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om vår oljeavhengighet og hvorvidt statsråden ser at økte utslipp øker risikoen, med henvisning til Klimarisikoutvalget, som slo fast at en ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp og gjøre at Norge og resten av verden må kutte mye mer for å holde oppvarmingen nede
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt ikke veksten i industrien hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, og altså ikke er et uttrykk for et grønt skifte
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Norge går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2, og hva som er bakgrunnen for at det ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at SV har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i «Fergefri E39», og om statsråden nå vil revurdere i lys av fagetatens vurderinger om å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at endringer i opplæringslova for å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene nå har virket en stund, og en av erfaringene er at lærerne opplever sin egen rettssikkerhet svekket, og hvorvidt statsråden er bekymret for utviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, kan svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt