Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 120)

 • Spørretimespørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 23.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden anerkjenner fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og om regjeringen vil ha som mål å utrydde villsvin
 • Muntlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om hvorfor eldreministeren og regjeringen gjør det vanskeligere å sikre mennesker med demens og deres pårørende en trygg hverdag, med henvisning til at tilskuddsordningen avvikles fra nyttår, samtidig som lovkravet om dagaktivitetsplasser trer i kraft
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om at det ikkje finst eit fleirtal i Stortinget for å gjere så storstilte nedleggingar som Domstolkommisjonen legg opp til, og om justisministeren er einig med dei andre partia i at strukturforslaget slik det ligg, bør skrotast
 • Muntlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om at eldre- og folkehelseministeren gjentatte ganger har stått fram i media og hevdet at kommunene ikke tar sitt ansvar for BPA-ordningen, og hvorvidt hun har vurdert tiltak som å prioritere kommuneøkonomien og styrke rettssikkerheten for folk med behov for BPA
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråd Kallmyr er enig i det Erna Solberg sa i fjor, at kritikken mot nærpolitireformen har stilnet, eller om han er enig med alle de tusenvis av politifolk som har sagt så tydelig fra
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorfor utenriksministeren måtte vente så lenge med å fordømme Tyrkias militæroffensiv i Nordøst-Syria
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 23.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp Stortingets vedtak om å vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsrådens mål om at halvparten av norske studenter skal ha utenlandsopphold som del av studiene, og hvorvidt de 15 millionene i statsbudsjettet er nok til å tette det økende gapet mellom mål og realiteter, eller om regjeringen kommer med ekstratiltak når studiemobiliteten synker
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Fremsatt av: Mani Hussaini (A)

  Besvart: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren vil, som Danmark, fordømme Tyrkias invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria, og hva norske myndigheter vil foreta seg i møte med den alvorlige situasjonen i regionen
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden er bekymret for økonomien i private barnehager, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering, med henvisning til at regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at Babcock Scandinavian AirAmbulance har levert et resultat langt under kontraktkravet, og hvilken økonomisk avkorting staten hittil har krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke har hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Fremsatt av: Kirsti Leirtrø (A)

  Besvart: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden mener at det er forsvarlig at eneste forbindelse mellom nord og sør er stengt i lange perioder, med henvisning til at E6 i Ballangen kommune sør for Narvik er stengt hele døgnet i perioder på opptil 45 minutter ved Forså tunnel
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvor lenge statsråden vil akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Da terroristene i IS var på offensiven og tok stadig nye områder fra flyktende irakiske og syriske styrker, var det kurderne som med stort mot greide å stanse dem og etterhvert slå dem tilbake. Med store ofre av titusener av menneskeliv tok de støyten og kjempet for oss i de vestlige land, slik den amerikanske presidenten faktisk har sagt. Nå når Tyrkia angriper de kurdiske områdene i Syria, føler kurderne seg med god grunn sviktet av sine tidligere allierte. Det skaper også stor fare for at IS kan styrke seg og komme tilbake. EU og land som Tyskland, Frankrike, England, Australia, mfl. har protestert mot angrepet, og amerikanske senatorer fra begge partier har fremmet lovforslag om sanksjoner mot Tyrkia, bl.a. når det gjelder militært utstyr og ammunisjon. Hva gjør Norge for å protestere klart og tydelig mot invasjonen og legge press på tyrkiske myndigheter?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 16.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at en ny EU-dom konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter, og hvilke konsekvenser dommen kunne få for Norge gjennom EØS
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om regjeringa er fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden meiner at framlegg til kompensasjonsordning for dei som er råka av næringsforbodet mot pelsdyrhald er god nok
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det