Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (121 - 140 av 426)

 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministerens uttalelser om teaterstykket Ways of Seeing, og om hun forstår at Black Box og en samlet kunstnerskare føler dette som et press og vil gi dem en beklagelse
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren har kontakt med en statsråd i permisjon, og også gjennom aktører som kan ha påvirkningsinteresser inn mot regjeringen, som åpenbart en partner i First House kan ha
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil komme klimastreikerne i møte på deres tre hovedkrav, med henvisning til at 40 000 norske skoleelever over hele landet streiket for klimaet forrige fredag
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om tusener på tusener av barn og unge som beleiret Stortinget for å kreve klimahandling, og hvorvidt regjeringen har tenkt å lage en forpliktende plan for at Norge skal kunne kutte 60 pst. av klimagassutslippene innen 2030
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om beredskapen i Nord-Norge, med henvisning til flytting av Bell-helikoptrene og at Orion-flyene i helgen ikke hadde kapasitet på grunn av politiske vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Norge er rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning i Nord-Norge, med økende cruisetrafikk og næringstrafikk ut og inn av Arktis
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor statsråden har latt sjansen til å redusere utslippene fra transportsektoren på en effektiv og målrettet måte gå fra seg, med henvisning til at flere års arbeid med å få på plass et CO¨2-fond for næringstransport har strandet
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når man vil starte med å involvere andre parter enn fylkesmennene i prosessen med å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern
 • Spørretimespørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.03.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Granavolden-plattformen lover en utredning med helhetlige forslag til tiltak og virkemidler for å oppfylle nye klimamål i 2030 og 2050 etter modell av "Klimakur". Utredningen bør bli faglig tung og politisk uavhengig, med virkemidler og tiltak for å nå nasjonale og kommunale klimamål. Vil "nye Klimakur" følge samme mønster som den forrige fra 2010, der Miljødirektoratet ledet det sektorvise arbeidet og alle grunnlags- og sluttrapporter ble offentlig tilgjengelige?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.03.2019

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid i Norge feirer i 2019 50 år. Det oppsøkende arbeidet er tidlig innsats i praksis og når i rundt 100 kommuner ut til unge med hjelpebehov, til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når. For å videreføre og styrke dette arbeidet er det blant annet behov for en plan for feltet, nasjonal fagutvikling, standarder og kvalitetskriterier. Hvordan vil statsråden sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter)?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden gjør for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at norske helseinnovatører blir brukt i vår felles helsetjeneste, med bakgrunn i at Mentis Cura har utviklet en ny metode for diagnostisering av demenssykdommer, men opplever at det er vanskelig å få innpass i det norske markedet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorvidt statsråden mener det er behov for klarere regler for hvordan entydig ID-sjekk skal gjennomføres, og for kontrollrutiner og sanksjoner ved brudd på dette, med bakgrunn i såkalt mobilkapring og salg av SIM-kort til falske abonnenter
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilket lovgrunnlag statsråden har for å hevde at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ, med henvisning til at departementets praksis innebærer at borgerne fratas retten til innsyn i og klage på beslutningene om hvorvidt pasienter får ta i bruk nye legemidler
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om statsråden kan gjere greie for status på kor langt han har kome med å få på plass ein strategi mot barne- og tvangsekteskap i det internasjonale arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren vil gi Black Box og folkene bak stykket Ways of Seeing en beklagelse, med bakgrunn i at håndteringen av Black Box-saken har bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor regjeringen velger ikke å fremme en stortingsmelding basert på Kapitaltilgangsutvalget, de 50 høringsinnspillene og forslagene til tiltak om hvordan man kan få en mer effektiv kobling mellom innovative bedrifter og kapitaleiere
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvordan statsråden vil sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge