Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Aust-Agder (1 - 1 av 1)

  • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

    Spørretimespørsmål

    Datert: 09.10.2019

    Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

    Om hvorfor regjeringens statsbudsjett bryter løftene i Granavolden-plattformen om å videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, med bakgrunn i at det er varslet 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge