Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Akershus (1 - 11 av 11)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  Vinteren har kommet til Norge, og nok en gang lever folk i frykt for alvorlige ulykker forårsaket av utenlandske vogntog uten tilstrekkelig utstyr og kompetanse for kjøring på norske vinterveier. I løpet av få dager har Facebook-gruppen "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!" fått over 30 000 følgere. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden er einig med sin forgjengar i at det offentlege barnevernet i dag ikkje klarar å ta vare på barna med aller størst behov
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden ser at det å legge ned kjøkkenet på Ila gir dårligere oppfølging av de innsatte, og at de innsatte mister et viktig verktøy for å få utdanning og muligheter til å lykkes etter endt soning
 • Muntlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om hvorfor eldreministeren og regjeringen gjør det vanskeligere å sikre mennesker med demens og deres pårørende en trygg hverdag, med henvisning til at tilskuddsordningen avvikles fra nyttår, samtidig som lovkravet om dagaktivitetsplasser trer i kraft
 • Muntlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om at eldre- og folkehelseministeren gjentatte ganger har stått fram i media og hevdet at kommunene ikke tar sitt ansvar for BPA-ordningen, og hvorvidt hun har vurdert tiltak som å prioritere kommuneøkonomien og styrke rettssikkerheten for folk med behov for BPA
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorfor utenriksministeren måtte vente så lenge med å fordømme Tyrkias militæroffensiv i Nordøst-Syria
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsrådens mål om at halvparten av norske studenter skal ha utenlandsopphold som del av studiene, og hvorvidt de 15 millionene i statsbudsjettet er nok til å tette det økende gapet mellom mål og realiteter, eller om regjeringen kommer med ekstratiltak når studiemobiliteten synker
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Fremsatt av: Mani Hussaini (A)

  Besvart: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren, som Danmark, vil fordømme Tyrkias invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria, og hva norske myndigheter vil foreta seg i møte med den alvorlige situasjonen i regionen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 16.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at en ny EU-dom konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter, og hvilke konsekvenser dommen kunne få for Norge gjennom EØS
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Norge går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2, og hva som er bakgrunnen for at det ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning