Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Buskerud (1 - 20 av 21)

 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Til behandling

  I Drammensregionen er Buskerudbypakke 2 framforhandlet som en avtale mellom kommuner, fylke og statlige etater om helt nødvendige kollektiv- og veisatsinger, klare for vedtak i Stortinget om den delen som av staten er forutsatt finansiert av bompenger. Drammen Høyre har nå trukket seg fra avtalen, bygd på forsikringer fra Høyres parlamentariske leder om at pakka kan gjennomføres uten bompenger. Statsråden har uttalt seg i samme retning. Kan statsråden bekrefte at dette nå er regjeringens politikk?
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2019

  Til behandling

  Hallingdal er Norges viktigste turistregion med enormt utviklingspotensial – en distriktsregion som er avhengig av aktiv statlig politikk for å bevare og skape nye kompetansemiljøer. Vil regjeringen bidra aktivt til å beholde og etablere nye statlige arbeidsplasser i Hallingdalsregionen?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil endre mandatet fra Helse Nord RHF, så det kan utredes en sykehusstruktur med to fullverdige sykehus på Helgelandskysten
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2019

  Til behandling

  Statens vegvesen har nå sendt Lier kommune sitt forslag til planprogram for E134 Dagslett – E18 for politisk behandling og høring. Planprogrammet foreslår kun å utrede Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren – dette med betydelige konsekvenser for nasjonal og lokal kultur, jordbruk og næringsverdier. Vikerkorridoren som Lier kommunestyre har vedtatt, er ikke med. Statens vegvesen truer med å gå direkte til departementet for en avgjørelse om Lier kommune ikke legger ut Statens vegvesen sitt planprogram. Kan statsråden akseptere Statens vegvesen sin holdning til lokale beslutningsprosesser?
 • Muntlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at regjeringen har gjennomført en konkurranseutsetting av alt renholdet i Forsvarets egne bygg, og hvorvidt statsråden som ansvarlig for dette er fornøyd med resultatet av privatiseringen, og overfor Stortinget kan redegjøre for den reelle gevinsten som dette har skapt
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjeringas politikk, og viss ikkje, om statsråden snarast vil komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan statsråden forklarer den sterke veksten i antall sosialhjelpstilfeller og det høye antallet personer som ikke har annen inntekt enn sosialhjelp å leve av
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan legge fram en oversikt som viser hvor mange som vil stå i kø på kommunenivå etter at antallet VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) ble økt med 700 for 2019, samt redegjøre for hvilken plan regjeringa har for å kutte køene
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken
 • Spørretimespørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)

  Besvart: 13.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen skal styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren fortsatt mener at regjeringas kutt i arbeidsavklaringspenger var en god idé, når hun ser konsekvensene dette har fått for syke mennesker, som antakelig hadde det vanskelig nok fra før
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Fremsatt av: Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden vil sikre at retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ikke settes til side, med bakgrunn i erfaringer fra Hallingdal, fra ledelsen for domstolene angående fremtidig organisering og lokalisering av regnskaps- og lønnsfunksjoner
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke statsråden ønsker å se på hvilke muligheter som finnes til å omprioritere innenfor dagens pensjonssystem, med bakgrunn i pensjonistenes frustrasjon over at de år etter år taper kjøpekraft, og Pensjonistforbundets ønske om å skjerme dem med de laveste pensjonene
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt modellen til Aleris gir den trygghet for kvalitet og kontinuitet som pasienter, barn og pårørende trenger, med henvisning til at Aleris bemanner omsorgsinstitusjoner med innleide sjølstendig næringsdrivende istedenfor egne fast ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, til tross for at de skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn NSB, og om statsråden synes dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden mener det er i tråd med målet om å redusere klimagassutslipp at storfekjøttet produseres med flere melkekuer og færre ammekuer enn i dag
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden kan definere begreper for å forstå hva som menes med at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet
 • Spørretimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen, med bakgrunn i at varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften og samle elevene på færre og større skoler
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden kan definere innholdet i utsagnet om at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at det er ønske om å bevare lokal kunnskap i anbudet på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet, og hvorvidt norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet, da dette kan begrense den reelle konkurransen