Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Buskerud (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er benyttet i sykehusplanleggingen
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 23.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp Stortingets vedtak om å vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at Babcock Scandinavian AirAmbulance har levert et resultat langt under kontraktkravet, og hvilken økonomisk avkorting staten hittil har krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at SV har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i «Fergefri E39», og om statsråden nå vil revurdere i lys av fagetatens vurderinger om å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene