Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finnmark (1 - 1 av 1)

  • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

    Spørretimespørsmål

    Datert: 10.10.2019

    Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

    Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok