Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hedmark (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  Hvorfor er statsråden nå negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken?
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser noe problem med at avgiftene i Norge nå er 6,3 mrd. kr høyere enn da hun overtok, og om hun ser utfordringene politikken har, med henvisning bl.a. til at NHO og LO er krystallklare på at den avgiftspolitikken som føres for biodiesel, setter klimasatsingen i fare
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Strømprisen i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøye. Fremskrittspartiet har, med ansvar for Olje- og energidepartementet, ønsket dyrere strøm. Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte med hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen, og vil statsråden nå stoppe utbyggingen av NorthConnect-kabelen?
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren synes det er helt greit å overkjøre sine egne folk som har gått til valg på å bevare Ullevål, og overkjøre alle fagfolk på Ullevål, som mener det er svært uklokt å splitte det akuttmedisinske miljøet
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvordan regjeringen vil løse krisen i påtalemyndigheten, med henvisning til ekstremt høyt arbeidspress og at saker henlegges eller blir liggende så lenge at tingretten mener det er brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og må gi strafferabatt, noe som går ut over rettssikkerheten
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråd Kallmyr er enig i det Erna Solberg sa i fjor, at kritikken mot nærpolitireformen har stilnet, eller om han er enig med alle de tusenvis av politifolk som har sagt så tydelig fra
 • Spørretimespørsmål fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva slags plan regjeringen har for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030