Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Til behandling

  Helseministeren har uttalt følgjande om situasjonen i luftambulansetenesta: "Så vidt jeg er kjent med, har ikke den reduserte kapasiteten bidratt til at pasienter ikke har fått løst sine oppgaver." Samtidig har det gjennom media komme fram historier om sterkt skadde pasientar som har blitt sendte aleine med rutefly. Frå Finnmark legeforening kjem det meldingar om at avvikssystemet ikkje fungerer. Kan statsråden garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane?
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp og gjøre at Norge og resten av verden må kutte mye mer for å holde oppvarmingen nede. Dersom verden skal nå sine klimamål, så må handelspolitikken bidra til mer kutt, og ikke være med på å undergrave målet. Er det da i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging?