Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (1 - 20 av 29)

 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvordan statsråden vil sørge for at NVE har nok ressurser og et regelverk som gjør at de kan støtte flomutsatte områder som Voss med fagkompetanse og ubyråkratisk økonomisk støtte til effektive forebyggende tiltak
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringens forslag om skattepakke til oljeselskapene, som kan gi industrien nye oppgaver og sikre arbeidsplasser, og hvordan vi kan være sikre på at den ikke først og fremst bidrar til å finansiere oljeselskapenes utbytte til internasjonale investorer
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil sikre ei tiltakspakke for å styrke det kommunale smittevernarbeidet og verne sårbare eldre
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden kan forventes å gi noen føringer for hvordan familieparkene eventuelt kan gjennomføre sommersesongen, med bakgrunn i at det jobbes hardt for å finne måter å redusere smittefaren på og hvilke deler som kan gjennomføres forsvarlig
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at også kommunene sitter med økonomiske bekymringer og trenger et klart signal om at også deres utgifter vil bli dekket, med henvisning til helseministerens garanti til statlige sykehus og helseinstitusjoner, der det ble klart at staten vil betale det som kommer av ekstrakostnader
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Fremsatt av: Hans Inge Myrvold (Sp)

  Besvart: 11.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om at 49 kommunar sa klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunar i Vestland fylke som er omfatta av den nasjonale ramma, og om regjeringa vil respektere den massive lokale motstanden mot vindkraftutbygging i desse områda
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om regjeringspartia har varsla sine respektive ordførarar i Tysnes, Fitjar, Fedje og Masfjorden om å starte ein samanslåingsprosess med sine nabokommunar
 • Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om det er ei kursendring med Framstegspartiet ute av regjering, der fylkesmennene no får bestemma meir i plan- og byggjesaker og lokaldemokratiet mindre
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det vert rapportert om stadig fleire tilfelle av koronavirussmitte (SARS-CoV-2). Verdas helseorganisasjon (WHO) erklærte den 30. januar utbrotet som "en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Folkehelseinstituttet i Noreg ber helsetenesta førebu seg på ein alvorleg virusepidemi. Kan statsråden informere om risikovurdering og smitteverntiltak og kva regjeringa gjer for å førebu helsetenesta på ein alvorleg epidemi?
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil ta initiativ overfor Danmark om overføring av det eldste bevarte avtrykket av Bergen bys segl og andre norske middelalderdokumenter til Norge
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva det var som var regjeringens syn på oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja igjen
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om på kva måte statsråden vil sikra at ferjereisande og fylkeskommunen ikkje står aleine med den store meirkostnaden som er påført med omlegginga til låg- og nullutsleppsteknologi, med bakgrunn i auka ferjebillettprisar
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil prioritera Bergensbanen med byggjestart av Ringerikstunnel og K5, slik regjeringa lova
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil sette en stopper for kontroversiell kartlegging av skole- og barnehagebarn, med henvisning til at eksperter på barns psykiske helse kaller smile- og sutrefjeskartlegging for strukturell mobbing
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren mener det er et problem at fond plassert i skatteparadis eier en stadig større del av norsk barnevern
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre alle døve sjukeheimspasientar rett til å velje plass på ein sjukeheim i eit teiknspråkleg miljø
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvorfor ikke Norge, på klimatoppmøtet i Madrid, underskrev det som har fått navnet The Least Developed Countries Initiative for Effective Adaptation and Resilience, med en forpliktelse om å jobbe sammen med de fattige landene om klimatiltak
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden i dag er enig i den vurderingen som Luftambulansetjenesten HF hadde av anbudet fra Babcock, om at den prismessige fordelen har oppveid den reduserte kvaliteten, med bakgrunn i at alle ambulansefly i Finnmark var ute av drift på grunn av sykdom 26. desember
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over kostnader for ekstraressurser som er satt inn fra juli og fram til i dag, for å sikre forsvarlig beredskap i luftambulansetjenesten, og hvem det er som skal betale
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen