Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (21 - 29 av 29)

 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsministeren vil sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller om hun vil legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden meiner at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp