Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hordaland (41 - 47 av 47)

 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om når regjeringas handlingsplan for matsikkerheit vil vere klar, og om statsråden kan love at handlingsplanen vil innebere eit betydeleg løft for bistanden til berekraftig og klimatilpassa landbruk
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt det stemmer at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å ta initiativ til at ordningen der diagnosen psykisk utviklingshemming gir mer penger til kommunene, endres, slik at statlige tilskudd gis med utgangspunkt i behov, ikke i diagnoser
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om kvifor ikkje regjeringa respekterer Stortingets vilje og legg fram ei sak om å innføra ein time med fysisk aktivitet kvar dag for elever på 1.-10. trinn
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke forpliktende tiltak statsråden har bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene for ambulanse
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om når statsministeren skal innrømme at mange av hennes såkalte satsinger på helse og velferd i virkeligheten er langt mindre, og at en del av prisen for skattekutt til de få er velferdskutt for de mange
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre uavhengige sakkyndige i forsikringssaker, med bakgrunn i at rådgivende leger i forsikringsselskap overprøver erklæringer fra andre leger og spesialister