Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Oppland (1 - 8 av 8)

 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Med Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO har regjeringa bidratt til store forventninger til inkludering, mestring og utvikling blant barn og unge. Spesialundervisning, spesialpedagogikk og læringsstøtte er viktige deler av dette. I stortingsmeldinga varsler regjeringa endringer av Statped kombinert med ambisjoner om at alle barnehager og skoler skal få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk kompetanse. Hvordan er omorganisering og økonomisk nedskjæring i 2020 hos Statped i tråd med økte ambisjoner for fagområdet?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  Fordi regjeringa ser for seg at EUs gjeldende kapitalkravsregelverk for banker blir del av EØS-avtalen i løpet av året, vil regjeringa allerede nå skjerpe kapitalkrav for norske banker. Viser til skriftlig spørsmål med svar nr. 2290 (2018–2019). I sum: Hvordan kan statsråden mene at endringene som er foreslått, ikke vil gi endringer fra dagens nivå, og hvorfor bør ikke dette opp til politisk behandling i Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at statsråden har sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil, og hvorvidt det har kommet henvendelser om temaer som gjelder dette sakskomplekset før
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som gjør at det er et så stort sprik mellom det statsråden erfarer og det de som jobber i tjenesten erfarer om hvordan bemanningssituasjonen i barnevernet er
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil gjøre for at norske aktører kan være med på de store infrastrukturprosjektene i årene framover, med bakgrunn i at ingen norske entreprenører har meldt sin interesse for den nye Mjøsbrua fordi det var umulig å konkurrere på lovlig vis mot kinesiske selskaper
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at realiseringen av Nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det