Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Rogaland (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  Det har vært en urovekkende økning av vold i skolen den siste tiden. For over et halvt år siden la Arbeidstilsynet fram en rapport, der funnene gav grunn til bekymring. Hvilke tiltak har statsråden gjort for å forebygge vold i skolen og gi lærere og andre ansatte i skolen og SFO mer kunnskap om forebygging, vurdering og håndtering av vold i skolen?
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden og ikkje minst partileiaren i Framstegspartiet, Siv Jensen, er for eller imot ein ny, statleg ekstraskatt for oppdrettsnæringa
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om kva finansministeren synest om at under halvparten av jobbveksten er komen i fylke utanfor Oslo og Akershus, og om det er rett for landet vårt at mesteparten av jobbveksten skjer i berre to fylke
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om avviklinga av pelsdyrnæringa, og om statsråd Bollestad er fornøgd med kompensasjonsordninga som er lagt fram, eller om statsråden ser at ho er i ferd med å knusa den økonomiske framtida til uskyldige familiar rundt om i landet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden meiner at framlegg til kompensasjonsordning for dei som er råka av næringsforbodet mot pelsdyrhald er god nok
 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er regjeringens plan for å sikre nye oppdrag for industrien i fremtiden, før folk kommer i fare for å miste jobbene sine, med henvisning til at etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at endringer i opplæringslova for å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene nå har virket en stund, og en av erfaringene er at lærerne opplever sin egen rettssikkerhet svekket, og hvorvidt statsråden er bekymret for utviklingen